.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Επιμορφωτικά σεμινάρια της Ε.Ε.Φ. [Ένωσης Ελλήνων Φυσικών]Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια
που θα πραγματοποιήσει η Ε.Ε.Φ. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Φ

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6, 106 80  Αθήνα
τηλ: 210 3635701, fax: 210 3610690
site: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.comΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ωρών
 
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά θέματα που αφορούν στην   επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα ενισχύσουν την παιδαγωγική τους ικανότητα να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιμορφούμενων σχετικά τις νέες ευρωπαϊκές και εθνικές τάσεις και πολιτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις επαγγελματικές δυνατότητες που αναδεικνύονται  μέσω της χρηματοδότησης του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για την «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και τη διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, αλλά και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
-      Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
-      Εκπαιδευτικούς Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
-      Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
-      Στελέχη της Διοίκησης
-      Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
-      Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
-Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σαββατοκύριακο κάθε μήνα 
Έναρξη  μαθημάτων:
 Δεκέμβριος  2017 
Πόλεις διεξαγωγής:  Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τμήμα εξ αποστάσεως.


Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.     Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και οριοθέτηση του πεδίου
2.     Η επαγγελματική κατάρτιση στο σύγχρονο κόσμο
3.     Επαγγελματικά Προσόντα
4.     Επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας
5.     Θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική κατάρτιση
6.     Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επαγγελματική κατάρτιση
7.     Διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης
8.     Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Ενοτήτων Κατάρτισης
9.     Μεθοδολογία Κατάρτισης
10.  Υλοποίηση Κατάρτισης
11.  Η Μικροδιδασκαλία στην Κατάρτιση
12.  Οι ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
13.  Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Αξιολόγησης

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        

Για περισσότερες  Πληροφορίες- Εγγραφές:
Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 2103635701, 6936004508,καθημερινές 15:00-19:00)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : eefdia@yahoo.gr

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….

~~~~~~~~~~~~~

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΩΡΩΝ 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
Φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  300  ώρες:
Διδακτικές Ενότητες
8
Ώρες επιμόρφωσης
Δια ζώσης συνεδρίες ανά ενότητα
2
Σύνολο δια ζώσης συνεδριών
16
Επιμόρφωση ανά δια ζώσης συνεδρία
5 ώρες
Σύνολο ωρών δια ζώσης επιμόρφωσης
80 ώρες
Ασύγχρονη μελέτη ανά ενότητα
18 ώρες
Σύνολο ασύγχρονης μελέτης
144 ώρες
Εκπόνηση – παρουσίαση τελικής εργασίας
76 ώρες
Σύνολο προγράμματος
300 ώρες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

Πόλεις διεξαγωγής  Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τμήμα εξ αποστάσεως.

Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διδακτικές Ενότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1
·        Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
2
·        Το θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΕ
3
·        Το ανθρώπινο δυναμικό στα ΣΔΕ
4
·        Ο Εκπαιδευόμενος στα ΣΔΕ
5
·        Διδακτικές Μέθοδοι στα ΣΔΕ
6
·        Η Διαχείριση της Ομάδας στα ΣΔΕ
7
·        Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
8
·        Οι ΤΠΕ στα ΣΔΕ
Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 2103635701 Πολυχρονάτος Κώστας  ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες
  Δημητριάδου Δέσποινα  6977502682
 
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με
e-mail στο: despdimitrd@gmail.com
 
ΑΙΤΗΣΗ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:        ----------------------------------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ:
             ----------------------------------------------------------------------

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:          ----------------------------------------------------------------------
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:      ----------------------------------------------------------------------

Ε- ΜΑΙ
L:              ---------------------------------------------------------------------- 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:      -----------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις