.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Tο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, να ανακαλεί πτυχία που το ίδιο χορήγησε υπηρεσιακώς σε φοιτητές του

Μια «παράγκα» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Είναι παντελώς ανήκουστο και ανυπέρβλητη ανοησία ένα πανεπιστήμιο της χώρας μας, ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, να ανακαλεί  πτυχία που το ίδιο χορήγησε υπηρεσιακώς σε φοιτητές του. 

Τίθεται έτσι τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας  για το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. 
Οι φοιτητές έδωσαν τα χρήματά τους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και βρέθηκαν να είναι τα αθώα θύματα της ανάξιας και ανίκανης διοίκησής του, καθώς επίσης και πολλαπλά ζημιωμένοι οικονομικά και επαγγελματικά. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα και ειδικότερα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν στήσει την «παράγκα» ενός πρόχειρα οργανωμένου μεταπτυχιακού προγράμματος, παίζοντας με τα όνειρα ανυποψίαστων και καλόπιστων πολιτών. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η διοίκησή του φέρει τεράστια ευθύνη  για αυτήν την αδικαιολόγητη προχειρότητα και την πρωτόγνωρη ανευθυνότητα. Το Υπουργείο Παιδείας ακόμα και τώρα παρά τις σοβαρότατες  διοικητικές δυσλειτουργίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μένει απλός θεατής των εξελίξεων,  υπενθυμίζοντας έτσι στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες ότι το «αυτοδιοίκητο» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι συνώνυμο της παρανομίας και της κακοδιοίκησης. 
Το  πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για τη διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους»  παρουσίασε σοβαρότατα προβλήματα λόγω της κάκιστης και επιπόλαιης διεύθυνσής του, γι’ αυτό και δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ακαδημαϊκού και διοικητικού ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα πορίσματα αυτών των ελέγχων ανέκυψαν πλήθος σοβαρότατων πειθαρχικών και ποινικών προβλημάτων, γνωστά στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στον Αναπληρωτή Πρύτανη για Θέματα Διοίκησης και Προσωπικού στις 27 Αυγούστου 2014, οπότε και δόθηκαν οι βεβαιώσεις περάτωσης  σπουδών σε έναν αριθμό φοιτητών. Την ίδια μέρα ο Αναπληρωτής Πρύτανη ορίστηκε και Επιστημονικός Διευθυντής του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος στη θέση της προηγούμενης Διευθύντριας, αποκρύπτοντας από τη Σύγκλητο τα προβλήματα που  πιθανώς θα ανέκυπταν από αυτήν τη χορήγηση βεβαιώσεων περάτωσης σπουδών.
Είναι γνωστό ότι αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είχε οικονομικό αντικείμενο, χρησιμοποίησε υποδομές και ανθρώπινους πόρους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όλες αυτές οι ακαδημαϊκές και διοικητικές ελλείψεις και δυσλειτουργίες λόγω μη τήρησης των θεσπισμένων διαδικασιών είχαν σοβαρές συνέπειες για τις σπουδές  και τους τίτλους των φοιτητών  που εμπιστεύτηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά. Το ζήτημα που έχει ανακύψει στο διακρατικό ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής πλήττει βαριά το κύρος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου- όπως και του Πανεπιστημίου του Τορίνο- τόσο έναντι των αποφοίτων του όσο και έναντι της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο τρόπος διαχείρισης του εν λόγω μεταπτυχιακού με τις σοβαρότατες δυσλειτουργίες του αντανακλά αρνητικά στην ποιότητα των σπουδών που αυτό παρέχει και μάλιστα στο ακαδημαϊκά απαιτητικό και κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα της Ειδικής Αγωγής, επηρεάζοντας συνολικά το κύρος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έναντι των σπουδαστών και της κοινωνίας και του Πανεπιστημίου του Τορίνο.
Με βάση τα προηγούμενα εγείρονται αρκετά ζητήματα ως προς τη διοικητική διαχείριση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονταν μονομερώς από την ελληνική πλευρά ερήμην των Ιταλών. Ζητήματα ακόμα εγείρονται και από την παράνομη συμμετοχή μιας διδάσκουσας στο εν λόγω πρόγραμμα, η οποία δίδασκε σχεδόν όλα τα μαθήματα (!) και συντόνιζε διδακτικά το πρόγραμμα χωρίς όμως να υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου!!! 
Πρόβλημα νομιμότητας θέτει το έλλειμμα Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας  και οδηγού σπουδών αυτού του πολύπαθου μεταπτυχιακού προγράμματος, που έπρεπε να είχε καταρτιστεί από κοινού με την ιταλική πλευρά και να έχει κοινοποιηθεί από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Όλες αυτές τις παρανομίες της διεύθυνσης τις γνώριζαν πολύ καλά τόσο ο Πρύτανης όσο και ο νέος Επιστημονικός Διευθυντής και δεν ενημέρωσαν ποτέ ούτε τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αλλά ούτε και την ιταλική πλευρά. Χειρίστηκαν αποκλειστικά το ζήτημα αυτό μόνοι τους και δεν το έφεραν στη Σύγκλητο προς συζήτηση, όπως θα έπρεπε να κάνουν από την αρχή. Αυθαίρετα και αδικαιολόγητα ο νέος Επιστημονικός Διευθυντής ανακάλεσε τις βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών με ημερομηνία 27.8.2014 χωρίς απόφαση Συγκλήτου. Σήμερα ο Πρύτανης αρνείται να φέρει το ζήτημα αυτό προς συζήτηση στη Σύγκλητο αγνοώντας τη θετική εισήγηση των δύο Προέδρων των Τμημάτων της Καλαμάτας που έχουν τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος.
______________
από το:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις