.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση με το πολυνομοσχέδιο

mpaltas-kontonis.jpg


Το πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό έχει, ήδη, παραδοθεί στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μελετηθεί από τα μέλη της που θα το στηρίξουν στη Βουλή και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα. | EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Σαρωτικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης επιφέρει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου, στις σημαντικότερες από τις οποίες περιλαμβάνονται: η λήξη, με τροπολογία, της θητείας όλων των επικεφαλής των περίπου 500 οργανισμών που εποπτεύονται από το υπουργείο (Εθνικό Θέατρο κ.λπ.) και η κατάργηση ουσιαστικών διατάξεων του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, γνωστού και ως «νόμου Διαμαντοπούλου», μεταξύ των οποίων τα συμβούλια ιδρύματος.
Η εκλογή των οργάνων
Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος εκλογής των πρυτανικών Αρχών, καθώς δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι φοιτητές, εκπρόσωποι των οποίων θα συμμετέχουν και στα συλλογικά όργανα. Δικαίωμα ψήφου στην εκλογή όλων των μονοπρόσωπων οργάνων  του Πανεπιστημίου (πρύτανης, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες, πρόεδροι, διευθυντές τομέων) θα έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, τα μέλη ΔΕΠ, οι φοιτητές και όλες τις κατηγορίες του ειδικού εκπαιδευτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Τα 7μελή εκλεκτορικά σώματα των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 διευρύνονται στη σύνθεσή τους σε 11μελή ή 15μελή ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος. Η συγκρότησή τους θα γίνεται βάσει της συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου των υπό κρίση μελών ΔΕΠ με εκλέκτορες από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής.
Στο θέμα της εκλογής των πρυτάνεων θα υπάρξει διάστημα προσαρμογής ενός χρόνου, ενώ οι νυν πρυτάνεις, των οποίων η θητεία δεν θα έχει λήξει, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες εκλογές. Ενώ στο θέμα των μετεγγραφών, θα υπάρξει ρύθμιση στο πνεύμα πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ. Όπως ανέφερε ο κ. Μπαλτάς, τα βασικά κριτήρια σε όλες τις κατηγορίες (πολύτεκνοι κ.λπ.) θα ειναι το οικονομικό και η υγεία. 

Άσυλο 
Επίσης, αναγνωρίζεται το ακαδημαϊκό άσυλο, όπου διατηρούνται, πάντως, οι προβλέψεις του «νόμου Διαμαντοπούλου» για την άρση του και επανέρχονται στα μητρώα των πανεπιστημίων οι λεγόμενοι «αιώνιοι» φοιτητές.
Φοιτητική ιδιότητα - διαγραφές
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, για την προστασία των πλέον αδύναμων μελών εντός του φοιτητικού σώματος, των εργαζόμενων φοιτητών, η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών. Απαγορεύεται ρητά η μη αμειβόμενη εργασία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, των Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσίας και κάθε άλλης δραστηριότητας που αναπτύσσεται από τα Τμήματα των ΑΕΙ, είναι η Σύγκλητος. 

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία 
Το πολυνομοσχέδιο θέτει ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας τη χάραξη εθνικής πολιτικής έρευνας. Σ' αυτό το πλαίσιο, η Πολιτεία καλειται να συντηρήσει το ήδη υπάρχον ερευνητικό status quo, αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω θετικά μέτρα προστασίας του δημόσιου ερευνητικού πλούτου. Επίσης, τροποποιούνται και επαναδιατυπώνονται ορισμοί, όπως της βασικής έρευνας, της αριστείας και της αξιολόγησης και αναμορφώνεται το ΕΣΕΤΑΚ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας). Μετονομάζεται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) με αποστολή να γνωμοδοτεί για την εθνική πολιτική στην έρευνα και την καινοτομία. 
Προβλέπονται επίσης μέτρα επιτάχυνσης του νέου «ΕΣΠΑ», αναμορφώνονται τα ΠΣΕΚ (Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας), και καταργούνται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και επαναφέρονται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, τα οποία είχαν ισχυρότερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Τέλος, απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στα ερευνητικά κέντρα αλλά και για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών. 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, την κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση, την κατάργηση εσωτερικών φροντιστηρίων στα ιδιωτικά σχολεία και τη ρύθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του ωραρίου των φροντιστηρίων.
Συγκεκριμένα, καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων, αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (ΕΟΕ). Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Για πρώτη φορά ρυθμίζονται ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καταργούνται τα εσωτερικά φροντιστήρια σε ιδιωτικά σχολεία και δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα. 
Ειδική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
Όσον αφορά την Ειδική Εκπαίδευση, εναρμονίζονται τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Σκοπός να βελτιωθεί η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού διαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής. 
Για την επαγγελματική εκπαίδευση προβλέπεται ανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί με τους μνημονιακούς νόμους και εξασφαλίζεται η λειτουργία των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα υποδομή καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης, ορίζονται ομάδες προσανατολισμού, μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει στην Α΄ τάξη από το σχολικό έτος 2015-2016 για τους τομείς και ειδικότητες που ανασυστήνονται.
Τέλος, επιστρέφει στις θέσεις του το εκπαιδευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας-απόλυσης, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της παροχής εκπαιδευτικού έργου. Επίσης ρυθμίζονται θέματα των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ σε οργανικές θέσεις εξασφαλίζοντας και όλα τα δικαιώματα που είχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ τα ίδια δικαιώματα εξασφαλίζονται σε εκπαιδευτικούς από ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν.
Με τροπολογία επίσης καταργείται η σύζευξη Πειραματικού και Προτύπου Σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζεται η κατάργηση του όρου «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο και ο διαχωρισμός τους. Μετατρέπονται στην συντριπτική πλειονότητά τους σε πειραματικά και μόνο περιορισμένος αριθμός από αυτά θα διατηρηθούν ως πρότυπα, για ιστορικούς λόγους. Στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα επιλέγονται με κλήρωση στην τάξη εισόδου, ενώ στα πρότυπα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής στην τάξη εισόδου θα ορίζεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μετά από εισήγηση των Συλλόγων διδασκόντων και των ΕΠΕΣ των πρότυπων γυμνασίων.
Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με περικοπή περιπάτων και εκδρομών, περιορισμό των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και αξιοποίηση των σχολικών εορτών. 
Φτώχεια και πολιτισμός
Στο θέμα της αντιμετώπισης της φτώχειας, το υπουργείο προσανατολίζεται στην εισαγωγή κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν για την προμήθεια των γευμάτων τους από το κυλικείο. Επίσης, διαχωρίζονται τα πρότυπα από τα πειραματικά σχολεία, ενώ αλλάζει ο τρόπος επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. 
Στα θέματα Πολιτισμού, ο αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Ξυδάκης, ανέφερε ότι θα υπάρξει τροπολογία για την επαναφορά της ενιαίας τιμής του βιβλίου, θα εμπλουτιστεί η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ θα υπάρξει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα. Βασικός μοχλός θα είναι η επιστροφή φόρου, που αποτελεί πάγιο αίτημα των ξένων εταιρειών παραγωγής.
Τέλος, θα υπάρξει ανασυγκρότηση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, προκειμένου να γίνει οικονομικά αποδοτικός. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εισαχθεί ηλεκτρονικό εισιτήριο σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. 
Όπως ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς, το πολυνομοσχέδιο έχει, ήδη, παραδοθεί στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μελετηθεί από τα μέλη της που θα το στηρίξουν στη Βουλή και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα.
______________
http://www.efsyn.gr/arthro/oi-allages-stin-ekpaideysi-me-polynomoshedio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις