.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και πρακτικές της Ευρωπαϊκές Ένωσης και του ΟΟΣΑ έξω από το σχολείο.


Όχι στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Teachers4Europe”

Οι μακροχρόνιες νεοφιλελεύθερες επιλογές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όπως και αυτές των μνημονιακών κυβερνήσεων εντάσσονται απόλυτα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση και υλοποιούν τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, του ΠΟΕ, του GATS και των ευρωπαϊκών συνθηκών της Μπολώνια, της Πράγας κλπ. Η συμμόρφωση με αυτές σημαίνει:
· Απόσυρση των κρατών μελών από την υποχρέωση να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση και την μετακύλιση των δαπανών στους πολίτες με την επιβολή διδάκτρων.
· Δημιουργία ενιαίας αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων τυποποιημένων και πιστοποιημένων, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσονται με το γενικό ισοδύναμο. Η αγορά αυτή παράγει επιστήμονες πολλών ταχυτήτων ως αποτέλεσμα του κατακερματισμού των πτυχίων και των γνωστικών αντικειμένων.
· Κυριαρχία του επιχειρηματικού προτύπου τόσο στο δημόσιο σχολείο όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα. Αντικατάσταση της συνολικής γνώσης από τις δεξιότητες, την κατάρτιση, τη μαθητεία, τη διά βίου μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κάτω από τους ψευδεπίγραφους τίτλους κοινωνία της γνώσης» και « κοινωνία της πληροφορίας».
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης , η συρρίκνωση και τελικά η διάλυση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης. Οι διαθεσιμότητες και οι αλλαγές στο Νέο Λύκειο - Τεχνικό Λύκειο εντάσσονται απόλυτα στις οδηγίες του ΟΟΣΑ και τις Ευρωπαϊκές νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις για το νέο σχολείο της αγοράς .
Δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση ότι το 2011, μεσούσης της κρίσης που δημιούργησαν τα κόμματα που εναλλάσσονταν στην εξουσία από τη μεταπολίτευση, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ξεκίνησαν την υλοποίηση του προγράμματος teachers4europe. Ένα πρόγραμμα με στόχο “να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα την κοινωνία” (όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος). Ένα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι “να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών της Ε' και Στ' τάξης του δημοτικού σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Η κρίση λοιπόν, που οι νεοφιλελεύθερες ευρωπαϊκές πολιτικές δημιούργησαν, παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” στους μαθητές, με απώτερο στόχο την αποδοχή και τη διαχείρισή της. Ταυτόχρονα, προωθείται και η ανταλλαγή εμπειριών και “καλών πρακτικών” που εφαρμόζονται μέσω του προγράμματος, που παραπέμπει σαφώς στις “καλές πρακτικές” που ζητά και η επερχόμενη “αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού”.
Το teachers4europe είναι άλλο ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενταγμένο πλήρως στη νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή πολιτική, που έχει ως στόχο την ανάθεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε διάφορους φορείς, ιδιώτες κι επιχειρήσεις, τη μετακύλιση του κόστους απ' τον κρατικό προϋπολογισμό στους γονείς και στους διάφορους χορηγούς. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιείται ως εργαλείο με το οποίο θα εξωραΐζεται ο νεοφιλελευθερισμός στη συνείδηση των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα τα μορφωτικά τους δικαιώματα τίθενται στο περιθώριο. Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς Π.Ε. δηλώνουν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του teachers4europe και καλούν τους συναδέλφους να μη συμμετάσχουν σ' αυτό.
19/01/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις