.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΜΠΟΖΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΓΚΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Στο συνέδριο του Μοριόντ πολλοί θεωρητικοί φυσικοί αναφέρθηκαν στις συνέπειες των τρεχουσών ερευνών του μποζονίου του Χιγκς σε μοντέλα πέραν από το καθιερωμένο. Η Nazila Farvah Mahmoudi από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Δοκιμών (CERN) παρουσίασε μια μελέτη για την επίδραση του μποζονίου του Χιγκς στα 125 GeV σε διάφορα υπερσυμμετρικά μοντέλα (SUSY - Supersymmetry). Τι θα συμβεί λοιπόν εάν πράγματι υπάρχει έναν συγκεκριμένο μοντέλο Χιγκς μεταξύ της περιοχής των 123 GeV και 127 GeV; Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Αν συμπεριληφθούν όλα τα σύγχρονα όρια φυσικής όπως: α) η τελευταία μέτρηση από το LHCb Βs σε δύο μιόνια, β) τα όρια από το CMS στις άμεσες έρευνες της υπερσυμμετρίας, και γ) υποτεθεί μέγιστη ανάμειξη, τότε μόνο ένα μικρό εύρος (από 5 και κάτω) επιβιώνει στην χαμηλή τιμή του tan(beta), μίας από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τον καθορισμό του υπερσυμμετρικού καθιερωμένου μοντέλου. Σε αυτή την τιμή η μάζα mA, ενός από τα 5 μποζόνια που προβλέπονται από το υπερσυμμετρικό μοντέλο πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 200 και 500 GeV. Η μελέτη αυτή έγινε με την συνεργασία των A. Arbey, M. Battaglia, A. Djouadi και J. Quévillon χρησιμοποιώντας το υπερσυμμετρικό μοντέλο pMSSM το οποίο έχει 19 ελεύθερες παραμέτρους. Δεδομένου ότι το απλό υπερσυμμετρικό μοντέλο έχει 150 ελεύθερες παραμέτρους είναι προφανές ότι δεν θα ήταν εφικτό να επιτραπεί σε όλες να διαφέρουν ανεξέλεγκτα. Ήδη έπρεπε να σαρώσουν 40 εκατομμύρια σημεία σε αυτόν τον χώρο των 19 παραμέτρων και να επιβάλουν νέους περιορισμούς από τον LHC καθώς και κάποιους που θεσπίστηκαν από άλλα πειράματα. Η Mahmoudi είπε ότι τα όρια που τέθηκαν σε όλα αυτά τα μοντέλα από την μάζα του μποζονίου του Χιγκς είναι πολύ πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλη άμεση μέτρηση. Αυτή η μελέτη αποκλείει τις Anomaly Mediated SUSY Breaking (AMSB) και Mediated SUSY Breaking (GMSB) στις ελάχιστες εκδοχές τους. Επί του παρόντος, όλες οι έρευνες για την υπερσυμμετρία τουλάχιστον αυτές που υποβλήθηκαν από το CMS δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα πέραν του Καθιερωμένου μοντέλου υπόβαθρου, όπως αναφέρθηκε από τον Steven Lowette του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στην Σάντα Μπάρμπαρα.
Η κίτρινη γραμμή δείχνει τι έχει εξαιρεθεί από τις έρευνες του CMS για την υπερσυμμετρία.Οτιδήποτε κάτω από την γραμμή θεωρείτε ακόμη επιτρεπτή τιμή.

Πηγή:

_______________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις