~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.........................................................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Ένωση Ελλήνων Φυσικών, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»


Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με κρατικό Πανεπιστήμιο υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
Δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Διάρκεια: 300 ώρες με 120 ώρες διά ζώσης διδασκαλία -120 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης-60 ώρες παρουσίαση εργασιών και εκπόνηση εργασίας
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα (Σάββατο 10:00- 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00)
Η έναρξη των μαθημάτων:    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από Κρατικό Πανεπιστήμιο.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ & ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 20 ώρες
2η  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 10 ώρες
3η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ - Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»10 ώρες
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»
 10 ώρες
5η«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 15 ώρες
6η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 10 ώρες
«ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»10ώρες
«Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECTS) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»15 ώρες
«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 20 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
  • κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508 (καθημερινές 15:00-19:00)
  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : eefdia@yahoo.gr 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Oι μισοί Έλληνες διαθέτουν πτυχίο που δεν έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας

   ΑΡΘΡΑ      
Οι μισοί Έλληνες πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακολουθούν αντικείμενα σπουδών που δεν έχουν πέραση στην ελληνική αγορά εργασίας, διαπιστώνει μελέτη που εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Ernst&Young, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Endeavor Greece. Η διαπίστωση επισημαίνει μία μόνο από τις στρεβλώσεις που διέπουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει μικρή έως ανύπαρκτη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και την πραγματική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ακόμη και μέσα στη βαθιά κρίση αυξάνεται ο αριθμός αποφοίτων από σχολές Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. η Θεολογική), ενώ υπολείπεται ο αριθμός πτυχιούχων για κλάδους αιχμής, όπως η Πληροφορική.

Συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους πέντε φοιτητές σήμερα φοιτούν σε τρεις βασικές γενικές κατευθύνσεις (ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες & επιστήμες της συμπεριφοράς και επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης των διδασκόντων), οι οποίες, παρά την αδιαμφισβήτητη αξία τους, δεν είναι αυτές που κατ’ εξοχήν χρειάζεται σήμερα η αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα, σε έναν τομέα αιχμής, όπως η Πληροφορική, κατευθύνεται μόνο το 4% των φοιτητών, παρά την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ειδικών στην Ελλάδα και την πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2020. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από το 2008 έως το 2016 η απασχόληση στην αγορά Πληροφορικής αυξήθηκε κατά 22,7%.
Την «παρτίδα» σώζουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δουκίδη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπάρχει σήμερα τεράστια ανάγκη reskilling (επιμόρφωσης και επανακπαίδευσης εργαζομένων). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η επένδυση προς αυτή την κατεύθυνση θα άγγιζε τα 200.000.000 ευρώ, ωστόσο η απόδοσή της θα μπορούσε να δημιουργήσει 80.000 θέσεις εργασίας για τους επιμορφωμένους εργαζόμενους. Πέρα από τις αδυναμίες της εκπαίδευσης ωστόσο η έρευνα κατέδειξε και την απροθυμία των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν προγράμματα μετεκπαίδευσης και να επιδοτήσουν σεμινάρια εργαζομένων τους. Παράλληλα, αδυνατούν να κρατήσουν υψηλά εκπαιδευμένουςπτυχιούχους, αλλά και να προσφέρουν θέσεις σε ασκούμενους.
___________
http://gr.greekreporter.gr/

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Νέα σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αφού ο Οργανισμός κατάταξης Πανεπιστημίων με την ονομασία Times Higher Education (THE) για το έτος 2017 κατατάσσει το ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα σε ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης

panepistimio-kritis.jpg


Διεθνής διάκριση-χαστούκι στον νεοφιλελευθερισμό
Νέα σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αφού ο Οργανισμός κατάταξης Πανεπιστημίων με την ονομασία Times Higher Education (THE) για το έτος 2017 κατατάσσει το ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα σε ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης και ειδικότερα μεταξύ των θέσεων 171-180.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κριτήρια του προαναφερόμενου Οργανισμού, από τα 980 πανεπιστήμια της Ευρώπης που συμμετείχαν στο πεδίο κατάταξης της THE World University Ranking 2016-2017 , ταξινομεί περίπου 400 με θεμελιώδη κριτήρια την υψηλή ερευνητική δράση τους, τη διδασκαλία, την απήχηση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεθνή παρουσία τους.
Σε αυτό το επίπεδο έχουν καταταχθεί έξι ελληνικά πανεπιστήμια, γεγονός ελπιδοφόρο εν μέσω συνθηκών κρίσης και άκρας λιτότητας για την υψηλή στάθμη των ΑΕΙ της χώρας μας και με δεδομένο πως η κυβέρνηση παρά την επιβληθείσα λιτότητα από τα μνημόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τα κονδύλια της έρευνας και δημιούργησε ισχυρά κίνητρα για τους νέους επιστήμονες ώστε να αναστραφεί η φυγή τους στο εξωτερικό που είχε πάρει διαστάσεις κοινωνικής και εθνικής αιμορραγίας τα προηγούμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το ΑΕΙ της Κρήτης, τοποθετείται αξιολογικά ανάμεσα στις θέσεις 171- 180 και είναι το μόνο ελληνικό Ίδρυμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα πρώτα 200 ευρωπαϊκά.
Αυτή η εξαιρετική θέση που κατέλαβε το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και τα άλλα πέντε ελληνικά ΑΕΙ πιστοποιεί την υψηλή επιστημονική τους στάθμη σε διεθνές επίπεδο και διαψεύδει στην πράξη τις κατηγορίες μιας πολιτικής νεοφιλελεύθερης άποψης που τα προηγούμενα χρόνια έκανε επίθεση στα δημόσια πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα ότι είναι δήθεν χαμηλού επιπέδου με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, την κατάργηση της εσωτερικής δημοκρατίας και πολυφωνίας στην κατεύθυνση της επιβολής του αυταρχισμού της αγοράς και των σκληρών επιλογών του νεοφιλελευθερισμού.
Οι διεθνείς φορείς με τα αυστηρά κριτήριά τους απορρίπτουν την καταστροφική λογική των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων για τα ελληνικά ΑΕΙ, των φορέων εκείνων που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια και στην πολιτική και οικονομική υποδούλωση.
Ο δημόσιος χαρακτήρας των ΑΕΙ και η εσωτερική πολυφωνία των ιδεών είναι στρατηγικής σημασίας λειτουργία για την ίδια την υπόσταση της δημοκρατίας που κάποιοι ευθέως θέλουν να καταργήσουν αλλά το πείραμα δεν τους βγαίνει.
_______________

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Τα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) θα κάνουν φέτος το «ποδαρικό» στις πανελλαδικές εξετάσεις,

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ξεκινά σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου, η «δοκιμασία» των πανελλαδικών εξετάσεων για 104.965 υποψηφίους, που θα διεκδικήσουν μία από τις 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) θα κάνουν φέτος το «ποδαρικό» στις πανελλαδικές εξετάσεις, με τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ να εξετάζονται, στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας.

Αύριο Τετάρτη 7 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που θα εξεταστούν επίσης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Πάντως, τα μαθήματα προσανατολισμού και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτά θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις. Έτσι, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη Βιολογία από τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τις ιατρικές σχολές, στην Ιστορία, για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και τα Μαθηματικά και η Φυσική, για τους υποψηφίους που έχουν επιλέξει τον προσανατολισμό των Θετικών Σπουδών και εκείνον της Οικονομίας και Πληροφορικής.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι εφέτος η διαδικασία των εξετάσεων είναι απλή, σε σχέση με την περυσινή «σπαζοκεφαλιά» της παράλληλης διενέργειας εξετάσεων με δύο συστήματα, λόγω της μετάβασης από το παλιό στο νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια.
«Καλή επιτυχία» ευχήθηκε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου στους υποψηφίους των Πανελλαδικών
«Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων» ευχήθηκε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, με την ευκαιρία της έναρξης των εξετάσεων. Ο υπουργός τονίζει ότι πρόκειται για έναν «σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό για τη ζωή τους αγώνα» και έναν «σταθμό στην πορεία της κατάκτησης της γνώσης» και καλεί να τον αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και ηρεμία.
«Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, προτρέπω τους νέους μας να επιλέξουν τις σπουδές που πραγματικά θέλουν, γιατί για να πετύχεις στη ζωή πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ευθύνη της Πολιτείας είναι να δημιουργήσει προϋποθέσεις επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Και για αυτό εργαζόμαστε», αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Γαβρόγλου. Τέλος, ο υπουργός διαβεβαιώνει τους υποψηφίους ότι το υπουργείο έχει διασφαλίσει το αδιάβλητο του συστήματος και στις φετινές εξετάσεις και εύχεται «καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και στους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου που συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Εκπαιδευτικό Υλικό για τέσσερα [4] μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων

  Εκπαιδευτικό Υλικό   
Αυτή είναι μία ακόμα προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Μαραθώνα που σκοπό έχει να βοηθήσει στο μέτρο που μπορεί, Γονείς και Παιδιά.
Μετά από αρκετό ψάξιμο στο διαδίκτυο και αρχίζοντας από τα 4 μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων στο τέλος της χρονιάς με το νέο σύστημα, παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από συνδέσεις (links) με εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ένα σχόλιο για το πεδίο που αφορά η κάθε σύνδεση.
Πρωτίστως όμως Ευχαριστούμε όλους αυτούς που δημιούργησαν αυτό το υλικό και επέτρεψαν να μοιραστούμε τις γνώσεις τους!!!
Σας παραθέτουμε το υλικό ανά κατηγορία,

κάντε «κλικ» στο πεδίο που σας ενδιαφέρει:
Φιλολογικά
Μαθηματικά
Διαδραστικές Προσομοιώσεις Μαθηματικών. Πολύ καλό αξίζει την προσοχή σας!!!
Φυσική
Πειράματα …και άλλα, Φυσικής – Χημείας – Βιολογίας
Διαδραστικές Προσομοιώσεις (Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας). Πολύ καλό αξίζει την προσοχή σας!!!
Ιστορία
Πληροφορική

Όλα τα σχολικά βιβλία, θα τα βρείτε ΕΔΩ.

Επίσης αξίζει να δείτε και να ψάξετε:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσα την προσπάθεια που κάνουμε….

…… και καλή επιτυχία!!!!

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΤΟ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙ

Διοργανωτής ο συμπατριώτης μας Τάσος Τζιούμης
Θα τιμηθεί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Το 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ θα γίνει στο ΚΕΡΑΣΤΑΡΙ του Δήμου Τρίπολης Αρκαδίας από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2017 με τίτλο : «The Labyrinth of the Unexpected: unforeseen treasures in impossible regions of phase space».
Εμπνευστής και οργανωτής του σημαντικού αυτού συνεδρίου είναι ο καταγόμενος από το Κεραστάρι Αρκαδίας Δρ. Τάσος Τζιούμης φυσικός-ραδιοαστρονόμος και μηχανολόγος, υπεύθυνος του Ραδιοαστρονομικού Συστήματος της Αυστραλίας, αντιπρόσωπος της Αυστραλιανής κυβέρνησης στο Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών στη Γενεύη και διευθυντής των μηχανικών της CSIRO, οργανισμού που κατασκευάζει τα τεράστια ραδιοτηλεσκόπια για την  παρακολούθηση και εξερεύνηση του διαστήματος.

Κάθε 5 χρόνια, στο χωριό Κεραστάρι, ερευνητές ραδιοαστρονόμοι από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε ένα διεθνές Συνέδριο για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις και αστρονομικές τεχνικές. Η ραδιοαστρονομία είναι τομέας της Αστροφυσικής μιας επιστήμης που εξετάζει περιοχές του ουρανού με τα ραδιοτηλεσκόπια, όργανα με μεγάλη διακριτική ικανότητα στο μη ορατό μέρος του Η/Μ φάσματος.


Το Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 29 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017, θα διερευνήσει πώς η επιστήμη της ραδιοαστρονομίας άνοιξε νέα παράθυρα στο Σύμπαν (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακάλυψη των ταχέως μεταβαλλόμενων ραδιοπηγών-Fast Radio Bursts, FRBs), προοπτικές οι οποίες σύντομα θα φέρουν νέα στοιχεία για την μελέτη του Σύμπαντος (π.χ. πειράματα για την εύρεση εξωγήινης ζωής-SETI) καθώς και για το  πώς δημιουργήθηκαν οι νέες τεχνικές και πως εξελίχθηκαν οι παραδοσιακές μέθοδοι έρευνας.


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ) με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε να τιμήσει τον Έλληνα επιστήμονα Δρ. Τάσο Τζιούμη για το σημαντικό έργο του , που προάγει την επιστήμη της φυσικής , με το βραβείο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» την ανώτατη διάκριση που απονέμει η Ε.Ε.Φ σε επιστήμονες.

Η απονομή του βραβείου θα γίνει την έναρξη  των εργασιών του συνεδρίου την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και για τον σκοπό αυτό θα μεταβεί  στο Κεραστάρι αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ε.Ε.Φ.
Το συνέδριο θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα εκτός των προσφωνήσεων της έναρξης που θα γίνουν και στα Ελληνικά και είναι ανοικτό για όλους τους Έλληνες.
Πληροφορίες  για το πρόγραμμα ,,την θεματολογία  καθώς και την δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  :     http://www.atnf.csiro.au/research/conferences/2017/Labyrinth/index.html

 ~~~~~~~~~~~~


Φωτογραφίες: Τάσος Τζιούμης, από το συνέδριο του 2012 και ραδιοτηλεσκόπια στην έρημο Ατακάμπα της Χιλής.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Κραυγή αγωνίας από κρατουμένους υποψηφίους για Πανελλαδικές εξετάσεις

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

γράφει ο  Χρήστος Κάτσικας (*)

Την κραυγή αγωνίας 10 κρατούμενων νέων στις φυλακές Κορυδαλλού, υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, παρουσιάζουμε σήμερα μετά την επιστολή που λάβαμε από τους ίδιους. Να σημειώσουμε εδώ ότι πέρσι πέρασαν σε σχολές και οι τέσσερις κρατούμενοι υποψήφιοι, ενώ αντίστοιχες επιτυχίες υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, το 2015 δύο και το 2014 τέσσερις. Ο ένας αποτελεί παράδειγμα για τον επόμενο. «Αφού το πέτυχε εκείνος, μπορώ κι εγώ», σκέφτονται τα παιδιά. «Αποκτούν κίνητρο, αρχίζουν να πιστεύουν στον εαυτό τους»  όπως είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξη του ο διευθυντής του λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας Πέτρος Δαμιανός.
Η επιτυχία σε μία πανεπιστημιακή σχολή, βέβαια, αποτελεί το ξεκίνημα μάλλον παρά το τέλος μιας διαδρομής. Πολλές από τις δυσκολίες βρίσκονται μπροστά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα λένε οι 10 κρατούμενοι, δεν έχουν καμιά ενημέρωση ακόμη για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για τα ΑΕΙ, η πρόσβαση στα οποία, αποτελεί για αυτά τα παιδιά, μια ρωγμή στο σκοτάδι.

Δημοσιεύουμε την επιστολή τους: 


ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δεδομένου το στενού χρονικού περιθωρίου προκειμένου να συμμετέχουμε στις πανελλήνιες εξετάσεις του διδακτικού έτους 2016-17 ασκώντας το δικαίωμά μας, σας ενημερώνουμε ότι:
Βρισκόμαστε μόλις λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή τους, πλην όμως καμία έγγραφη ενημέρωση δεν έχουμε ούτε για τον τόπο αλλά ούτε για τον τρόπο διεξαγωγής τους. Από την πλευρά μας προτείνουμε τα εξής:
Οι εξετάσεις μας, να διεξαχθούν εντός του Κ.Κ. Κορυδαλλού
Να διεξαχθούν στην κατάλληλη για την περαίωσή τους αίθουσα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, του ίδιου καταστήματος.
 Τα θέματα εξετάσεων να μεταφέρει αστυνομικός, ή άλλος αρμόδιος υπάλληλος, όποιου φορέα ή Αρχής κριθεί κατάλληλος από τους ιθύνοντες.
 Οι επιτηρητές να επιλεγούν με τα ίδια κριτήρια και τρόπο, όπως σε κάθε άλλο εξεταστικό κέντρο.
ή
 Να μεταφερθούμε στο Λύκεια και εξεταστικό κέντρο του Καταστήματος Κρατήσεις Αυλώνας.
Μετά την αποστολή του παρόντος θα περιμένουμε έγγραφη απάντηση σας, έως την Τρίτη διαφορετικά θα προβούμε σε κλιμακωτές κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με τον Νόμο το μόνο αγαθό που στερούμαστε είναι η Ελευθέρια και βάσει της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας η πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της μόρφωσης και της Παιδείας και θεωρούμε εκδικητική και παράνομη οποιοδήποτε στέρησή του.

Οι υποψήφιοι κρατούμενοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Θερινά Σχολεία της ΕΕΦ - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα Θεματικά Θερινά Σχολεία της Ε.Ε.Φ. που θα πραγματοποιηθούν και φέτος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους μαθητές σας γι΄ αυτή τη δραστηριότητα της Ε.Ε.Φ.
Θα ακολουθήσει εκ νέου ενημέρωση εντός δεκαημέρου με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα όλων των Θερινών.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες, καθώς και τα προγράμματα μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Με εκτίμηση,
To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ


ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  Β΄,Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ  Α΄ Β΄ Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ

•    ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ   ΕΝΝΟΙΕΣ  ΤΗΣ   ΦΥΣΙΚΗΣ  
•    ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
•    ΦΥΣΙΚΗ-STEM
•    ΦΥΣΙΚΗ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
•    ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
•    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
•    ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
•    ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
AΓΑΠΗΤΟΙ  μας  μαθητές συνεχίζουμε  και εφέτος  την προσπάθεια μας οργανώνοντας και αυτό το καλοκαίρι, Θερινά θεματικά Σχολεία
Α.26-30 Ιουνίου Ερέτρια σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Από το Μικρόκοσμο στο Μακρόκοσμο και το Σύμπαν) και για μαθητές Δημοτικού (Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄) και ξεχωριστό για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
Β.26-30 Ιουνίου Γιαννιτσά σε συνεργασία με διάφορους Φορείς  (Προηγμένες Έννοιες της Φυσικής)
Γ.26-30 Ιουνίου  Κυπαρισσία(Επιστήμη και Πολιτισμός)
Δ.17-21 Ιουνίου Ροβιές Ευβοίας(Προηγμένες Έννοιες Φυσικής)
Ε.26-30 Ιουνίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με διάφορους Φορείς  (Φυσική–STEM)
Ζ.19-23 Ιουνίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με διάφορους Φορείς  για μαθητές Δημοτικού (Ε΄,Στ΄) (Φυσική-STEM)
Η.26-30 Ιουνίου  Βαρυμπόμπη σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή και τη Σχολή Ικάρων (Φυσική Εν Πτήσει)
Θ.21-25 Ιουνίου Αρχαία Επίδαυρος (Επιστήμη και Πολιτισμός)
Ι.3-7 Ιουλίου Κάλυμνος (Προηγμένες Έννοιες της Φυσικής)Θ.24-28 Ιουλίου Καρδαμύλη (Επιστήμη και Πολιτισμός)
ΙΑ.25-29 Αυγούστου Ιστιαία (Περιήγηση στα Μονοπάτια της Φυσικής)
IΒ25-29 Αυγούστου Αίγινα (Προηγμένες Έννοιες της Φυσικής)
ΙΓ.28 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου Αγιόκαμπο στη Λάρισα (Προηγμένες Έννοιες της Φυσικής)
ΙΔ.1-5 Σεπτεμβρίου Λευκάδα σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Οι μαθητές μελετούν τους σεισμούς )
Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε θερινό ξεχωριστά

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία,απο το 2007 εως το 2016, εξήντα πέντε(65) Θερινά Σχολεία ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στην Ερέτρια, στη Μεσσήνη, στην Κεφαλονιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Αίγινα, στην Παραμυθιά, στην Ζάκυνθο, στην Ιστιαία και στα Γιαννιτσά.
Σκοπός  του θερινού σχολείου είναι η διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους μαθητές 
 ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν ,χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση ,αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.
Στόχος του Θερινού σχολείου είναι να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση  την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν ,να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες .
 Τα θερινά σχολεία της Ε.Ε.Φ. απευθύνονται σε απόφοιτους της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου και  Αης και Βης τάξης Λυκείου και θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων. 
Α.Τα θέματα της Φυσικής που θα αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα:
A.ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ
α) Μηχανική & Εφαρμογές ,β) Ηλεκτρομαγνητισμός γ) Σχετικότητα δ) Κβαντική Φυσική ε) Κοσμολογία  ζ) Τοπολογία & Περιβάλλον, στ) Αστροφυσική, θ) Αστρονομία , ι) Νανοτεχνολογία και εφαρμογές της.
Β.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
α) Μνημεία, β) Αρχαιολογικοί  Χώροι, γ) Ιστορική Ανασκόπηση, δ) Πρόσωπα της Αρχαίας Ελλάδος, σχέση προσώπων με τα μνημεία, στ) Ιστορική αξία μνημείων.
Τα παραπάνω θέματα θα πλαισιωθούν από μια σειρά πειραμάτων που σκοπό  έχουν να εισάγουν τον μαθητή στην πειραματική μέθοδο απόκτησης και ελέγχου της γνώσης.  
Το πρόγραμμα του Σχολείου θα αποτελείται από 2 διαλέξεις καθημερινά:
10.00 - 11.30 : Πρωινή Διάλεξη,12.00 - 13.30:Μεσημεριανή διάλεξη
19.30 - 21.00 :Δραστηριότητα-Πειραματικές Δραστηριότητες
Επισκέψεις-δρώμενα –εκδρομές-ψυχαγωγία
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βαθμός Προαγωγής μεγαλύτερος από 16 ή
καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής των ετών 2016- 2017 .
Κόστος:180 € ανά άτομο για όλες τις πόλεις (συμπεριλαμβάνονται διαμονή, διατροφή, έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης)
Κόστος:120€  ανά άτομο για Θεσσαλονίκη  (συμπεριλαμβάνονται διατροφή, έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης )
Κόστος:20 € ανά άτομο (συμπεριλαμβάνονται παρακολούθηση , έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης)
Προκαταβολή 50 €.
Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση της προκαταβολής  στον ακόλουθο λογαριασμό στην τράπεζα Εurobank :0026.0327.40.0200253706 IBAN:  GR2402603270000400200253706
και στην συνέχεια να αποστείλετε το καταθετήριο με email στο eeftherina@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ  ΟΜΙΛΗΤΩΝ:
Αργύρη Παναγιώτα, Δρ Φ.Ε.
Aραβαντινός Αθανάσιος, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
Αναγνώστου Γεώργιος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Βουρλιάς Κώστας, Δρ Φ.Ε.
Βεκίνης Γεώργιος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Βλαχοπούλου Μαριαλέννα, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γαργανουράκης Βασίλειος, Πρόεδρος ΠΑΝΕΚΦΕ
Γάτσιος Ιωάννης, Φυσικός, τ. υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης
Γεραλής Θεόδωρος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Δανέζης  Μάνος, Επ. Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Ευθυμιόπουλος Χρίστος, Ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών της  Ακαδημίας Αθηνών
Ζώκος Κωνσταντίνος, Δάσκαλος  Φυσικής
Θεοδοσίου  Στράτος, Αν. Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Ηλιόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Ακαδημίας στη Γαλλία
Κόκκορης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
Κορατζίνoς Μιχαήλ, Διευθυντής  Ερευνών στο CERN
Κοντόπουλος Ιωάννης, Ερευνητής στο κέντρο Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών
Kάβουρας Μαρίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας ΕΜΠ
Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Κωνσταντούδης Βασίλης, Δρ Φυσικός ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Κριμιζής Σταμάτης, Ακαδημαϊκός, Διευθυντής Ερευνών NASA
Κιτσινέλης Σπύρος, Δρ Βιολογίας, Στέλεχος Science View
Κυριακός Δημήτριος, Στέλεχος ΙΕΚ ,Πρόεδρος Ε.Π.Ε, M.Sc. Πληροφορικής
Κωστόπουλος Βασίλειος, Δρ Φ.Ε. Μετεωρολόγος
Λαγού Μαρία, Δασκάλα Φυσικής
Λαζούδης Άγγελος, Δρ Φ.Ε. - Εκπαιδευτήρια  Ελληνογερμανική Αγωγή
Λούβαρης Εμμανουήλ, Πρόεδρος ΕΚΥΠ
Μακροπούλου Μυρσίνη, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Μακρόπουλος Κων/νος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μάνθος Ιωάννης, Υπ. Δρ  Αστροσωματιδιακής Φυσικής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Moυσάς Ξενοφών, Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Μούσδης Γεώργιος, Ερευνητής - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Νομικός Σπυρίδων, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Νάκος Δημήτρης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θεσσαλίας
Νιάρχος Παναγιώτης, Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Νιάρχος Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Παρθένιος Ιωάννης, Ερευνητής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Πράντζος Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών CNRS
Πετρόπουλος Μιχάλης, Φυσικός, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ΕΑΠ
Πρέκα Παναγιώτα, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Σαρρηγιάννης Αντώνιος, Φυσικός, Συγγραφέας
Σεραφεντινίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής ΕΜΠ
Σιμόπουλος Διονύσιος, Eπιτ. Διευθυντής  Ευγενιδείου  Πλανηταρίου
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Επ. Καθηγήτρια Τμ. ΦΠΨ ΕΚΠΑ
Σομολακίδης Ιωάννης, Διευθυντής - Διερευνητική Μάθηση
Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Σκουλάτος Μάρκος, Ερευνητής - Γερμανία
Σωτηρίου Σοφοκλής, Δρ Φυσικής, Ερευνητής - Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανκή Αγωγή
Σωτηρίου Μενέλαος, Μαθηματικός, Γενικός Γραμματέας Science View
Τανός Ηλίας, M.Sc.  Φ.Ε.
Τσιτομενέας Στέφανος, Β΄ Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Φ, Ομ. Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
Τριμπέρης Γεώργιος, Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Τσελές Δημήτριος, Καθηγητής ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΤΤ
Τσεσμελής Μανώλης, Διευθυντής CERN
Φλόκα Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ
Φανουράκης Γεώργιος, Διευθυντής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Χάτζιος Παναγιώτης, Κύριος  Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Χριστακόπουλος Ιωάννης, Δάσκαλος Φυσικής
Xιωτίνης Νικήτας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                                                        
Πληροφορίες-Εγγραφές
Γεώργα   Αναστασία  15.00-19.00,210-3635701

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Επιλέγουμε να μη φύγουμε για το εξωτερικό και να παλέψουμε εδώ

   ΚΟΙΝΩΝΙΑ    

 

Μια μέρα, που λες, θα ξυπνήσεις και θα δεις μπροστά σου τεράστιο να πλησιάζει το πτυχίο. Το τέλος των σπουδών και η αρχή της υπεύθυνης ενήλικης ζωής. Και τότε είναι που δε θα χωράει άλλη αναβολή το αμείλικτο ερώτημα που του φώναζες τόσο καιρό να σωπάσει, γιατί δεν έχεις χρόνο γι’ αυτό τώρα και θα ασχοληθείς μαζί του αργότερα. Το αμείλικτο ερώτημα «και μετά;».
Άντε και το πήρες το πτυχίο – όποτε και να ‘γινε αυτό λίγη σημασία έχει – τι κάνεις μετά; Έχεις ρωτήσει καθηγητές, έχεις συμβουλευτεί γονείς, συγγενείς και φίλους, έχεις ψάξει site σχετικά με σπουδές και site πανεπιστημίων κι έχεις κοιτάξει τι δουλειές μπορεί να υπάρχουν για το αντικείμενό σου. Και μετά από μήνες έρευνας και μια εγκυκλοπαίδεια από γνώμες, το ερώτημα παραμένει το ίδιο.

Και μετά; Μεταπτυχιακό θα σου πουν οι περισσότεροι. Χωρίς μεταπτυχιακό δεν είσαι τίποτα σήμερα. Σύμφωνοι, μεταπτυχιακό. Δυο χρόνια εξειδίκευση και μετά θα μπορείς να στοχεύσεις αρκετά ψηλά. Ναι, αλλά πού; Μα στο εξωτερικό θα σου πουν όλοι μ’ένα στόμα-μια φωνή. Στο εξωτερικό που έχει ευκαιρίες. Στην Ευρώπη που τα πανεπιστήμια είναι καλά οργανωμένα και, θα δεις, θα σου αρέσουν πολύ. Σκέψου και την Αμερική, που όλα είναι εύκολα και υπάρχουν εκεί δουλειές, να!
Και μετά, ξέρεις ε; Θα βρεις έναν καλό άνθρωπο να κάνετε οικογένεια, παιδάκια, θα φτιάξεις το σπίτι σου. Δε θα κλωτσήσεις τώρα τέτοιες ευκαιρίες για νοσταλγίες και συναισθηματισμούς. Εξάλλου, θα γυρίζετε πίσω για τις διακοπές, με τα αεροπλάνα όλα κοντά είναι πια. Και η Ελλάδα τι είναι; Μια χώρα για διακοπές. Λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα και τ’αγόρι σου, τα κρασάκια σου, τις ταβέρνες σου. Όλα ωραία και καλά. Μια καλή δουλειά, ένας καλός μισθός, μια καλή οικογένεια, ένας μήνας καλές διακοπές. Τι άλλο θες;
Και τόλμα εσύ μετά να αρθρώσεις το «όχι» σου. Τόλμα να αναγγείλεις ότι εσύ τα έχεις γυρίσει από ‘δω, τα έχεις κοιτάξει από ‘κει, τα έχεις βάλει κάτω και τους έβγαλες τα μάτια πριν σου βγουν τα δικά σου και κατέληξες. Κατέληξες ότι θες να μείνεις εδώ. Όχι, δεν υπάρχει μα και μου. Δεν κλωτσάς την ευκαιρία να διαπρέψεις στο εξωτερικό. Δεν αμφιβάλεις ότι τα πανεπιστήμια είναι καλύτερα από τα δικά μας. Δεν αμφιβάλεις ότι οι ευκαιρίες είναι πολλές. Βλέπεις γύρω σου, δε ζεις σε γυάλα.
Αλλά, να. Εσένα στη ζωή σου μετράνε πιο πολύ κάποια άλλα πράγματα από το να βρεις μια καλοπληρωμένη δουλειά για να ανοίξεις σπίτι. Καλά, ας μην πεις τώρα ότι δε θες καν να ανοίξεις σπίτι, άστο αυτό για άλλον καβγά. Αλλά η ζωή σου όλη, τα όνειρά σου είναι εδώ. Όχι, δεν εννοείς ότι φοβάσαι να φύγεις από το σπίτι της μαμάς και του μπαμπά. Κάθε άλλο. Περιμένεις πώς και πώς να έρθει η ώρα που θα μπορέσεις να το κάνεις αυτό.
Εννοείς πως για σένα οι φίλοι σου που είναι εδώ δεν είναι άγκυρες που σε τραβάνε πίσω. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής σου. Δε θέλεις να γίνετε πρόσωπα του skype. Και το λίγο ήλιος, λίγο θάλασσα δεν είναι καθόλου αστείο πράγμα. Γέννημα θρέμμα μεσογειακός άνθρωπος σε βάθος δέκα γενιών πώς να ζήσει κάτω από τη βροχή που πέφτει μουχλιασμένα για κάνα μήνα;
Σε κοιτούν με ανασηκωμένα φρύδια. Αλήθεια τώρα, το επιχείρημά σου είναι ο καιρός; Το επιχείρημά σου είναι ότι δε θέλεις να πάθεις κατάθλιψη από τη σκοτεινιά και να βγαίνεις να φωτοσυνθέσεις στερημένα κάθε φορά που συναντάς ήλιο. Δε θέλεις να περνάς την κάθε μέρα, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει στη λίγο καλύτερη δουλειά με το λίγο καλύτερο μισθό για να χάσεις όλα τα υπόλοιπα. Κι ας είσαι σ’ ένα καλύτερα οργανωμένο κράτος, πιο σταθερό, με πιο σίγουρο μέλλον.
Πώς να εξηγήσεις ότι το κεφάλι σου είναι τόσο ξερό που πιστεύεις ότι μεγαλύτερο καλό κάνεις μένοντας εδώ τη στιγμή που όλοι φεύγουν; Ότι όσοι μείνουν πίσω είναι αυτοί που, τελικά, θα τραβήξουν μπροστά; Πώς να εξηγήσεις ότι έχει σφηνωθεί μέσα σου η ιδέα ότι μια καλή δουλειά με έναν καλό μισθό δεν είναι ο σκοπός και οι αξίες της ζωής; Ότι αυτά που κοστολογείς εσύ ως σημαντικά, απλώς δεν κοστολογούνται; Πως η ζωή που έχτισες εδώ κι όλα όσα στριφογυρνάνε μαζί της δεν έχεις καμιά όρεξη να τα αλλάξεις για άλλα πιο καλοπληρωμένα;
Πώς να εξηγήσεις ότι για σένα το εξωτερικό θα είναι μια απλή γνωριμία με απώτερο σκοπό σου να γυρίσεις πίσω και να το παλέψεις εδώ; Ότι τα όνειρά σου τα έσπειρες και φύτρωσαν κάτω από τον ήλιο και με την αρμύρα της θάλασσας, μέσα στις ζέστες και την ανοργανωσιά;
Γι’ αυτό σου λέω, μην εξηγήσεις. Χαμογέλα με νόημα και ταυτόχρονα σήκωσε τα μανίκια και βάλε μπρος τα σχέδιά σου. Με ανοιχτά μυαλά και μάτια για τις συμβουλές που χρειάζεσαι, αλλά και με τα όνειρα και τις σκέψεις σου δικές σου και ολοζώντανες. Γιατί σκοπός της ζωής μας είναι να πεθάνουμε ευτυχισμένοι, όχι απλώς καλοπληρωμένοι.
Συντάκτης: Νεφέλη Αρδίττη
Επιμέλεια κειμένου: Κατερίνα Καλή

__________________

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Έρευνα του BBC: Πόσο κοστίζει ένα πτυχίο στην Αγγλία; Όταν για να σπουδάσεις πρέπει να πουλήσεις ακόμα και το κορμί σου…


Αγγλία: όταν για να σπουδάσεις πρέπει να πουλήσεις ακόμα και το κορμί σου…// (Δεν συμβαίνει φυσικά μόνο στην Αγγλία!... H φανταχτερή βιτρίνα της ...πολιτισμένης Ευρώπης, ο καλογυαλισμένος κόσμος των "αγορών", κρύβει και σκεπάζει ένα τέρας!.. Κι όταν δεν μας ενοχλεί το τέρας, τότε αρχίζουμε να του μοιάζουμε... Πάλι έχει δίκιο ο ποιητής... κι ας ήταν συνθέτης! 
-Δ.Τζ.)

 Της Κάτιας Κλείτσα*

Πόσο κοστίζει ένα πτυχίο στην Αγγλία; Για όσους/ες αντέχουν να πληρώσουν, το κόστος είναι μέχρι και 9000 λίρες τον χρόνο για δίδακτρα συν το κόστος σίτισης, στέγασης κλπ. Για τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα όμως, το κόστος δε μπορεί να υπολογιστεί, αφού ξεφεύγει από το οικονομικό και μετατρέπεται σε σωματικό και ψυχολογικό κόστος.

Η έρευνα έγινε από το BBC και μας αφήνει για μία ακόμα φορά σοκαρισμένους και οργισμένους: Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων «νοικιάζουν» στις/ους πιο φτωχές/ους φοιτήτριες/ες τα διαμερίσματά τους με αντάλλαγμα την σεξουαλική συνεύρεση! Αν λοιπόν σκοπεύετε να σπουδάσετε στην Αγγλία και αναζητήσετε στο διαδίκτυο αγγελίες για ενοικίαση διαμερίσματος, είναι πιθανό να «πέσετε» σε αγγελίες που ευθαρσώς και χωρίς καμία αναστολή θα αναζητούν νέα (κυρίως) κορίτσια αλλά και αγόρια που θα προσφέρουν τα σώματά τους στους ιδιοκτήτες ώστε να μην πληρώσουν ενοίκιο.
Δεν υπάρχει νόμος που να το απαγορεύει κι έτσι, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν κανένα λόγο να κρύβουν αυτό που αναζητάνε: «Ένα ανοιχτόμυαλο, σέξι και άτακτο κορίτσι», «Γυναίκα κάτω των 35 με όμορφα πόδια», ενώ οι …ενδιαφερόμενες μπορούν να απαντήσουν στην αγγελία στέλνοντας φωτογραφία, ηλικία, όνομα και προαιρετικά την εθνικότητα τους!
Η μαρτυρία φοιτήτριας που αναγκάστηκε να δεχτεί τους όρους του ιδιοκτήτη, είναι χαρακτηριστική για την οδύνη, την ταπείνωση και το ψυχικό τραύμα που προκαλεί η εκμετάλλευση των πιο φτωχών φοιτητριών:
«Δεν είχα ιδέα πού έμπλεκα. Με πήγε στο σαλόνι του, μου έβαλε να πιω, μετά πήγαμε κατευθείαν πάνω για να το κάνουμε. Έκανε ό,τι ήθελε, και το έκανε με δύναμη. Εγώ απλά δεν αντιδρούσα»,
για να συνεχίσει:
«Πιεζόμουν για να τον κρατώ ικανοποιημένο, επειδή αν δεν είναι ικανοποιημένοι μαζί σου, τότε μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορούν βασικά να έρθουν και να σου πουν “θέλω σεξ τώρα” και δεν έχεις στην πραγματικότητα επιλογή, επειδή ξέρεις πως είναι το σπίτι τους και θέλεις να παραμείνεις εκεί».
Αλλά και οι δηλώσεις ιδιοκτητών διαμερισμάτων είναι χαρακτηριστικές του πόσο ευτελή θεωρούν τα ανθρώπινα σώματα και τις ψυχές:
«Είναι μια win – win συμφωνία»
«Δεν υπάρχει καταναγκασμός. Γνωρίζουν τους κανόνες και είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εκμεταλλευόμουν άλλους ανθρώπους»
Σύμφωνα λοιπόν με τον συγκεκριμένο, δεν υπάρχει εκμετάλλευση, εφόσον υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές!
Με την ίδια λογική βέβαια, δεν υπάρχει εκμετάλλευση από τον εργοδότη προς έναν χαμηλά αμειβόμενο εργαζόμενο, αφού έχει συμφωνήσει στον χαμηλό του μισθό, δεν υπάρχει εκμετάλλευση από έναν μαυραγορίτη προς τον αγοραστή, αφού συμφωνεί στην υψηλή τιμή του προϊόντος, γενικά, δεν αποτελεί εκμετάλλευση το να πατάς πάνω στις ανάγκες και την ανέχεια ενός ανθρώπου, για προσωπικό σου όφελος! Αλλά για έναν άνθρωπο που αγοράζει σεξ για ένα δωμάτιο, όλα αυτά αποτελούν μάλλον «ψιλά γράμματα».
Την ίδια ώρα, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η πλειοψηφία των ιδιοκτητών που ανταλλάσσουν τα διαμερίσματά τους για σεξ είναι άντρες και τα θύματα γυναίκες, αφού το γυναικείο σώμα θεωρείται και αντιμετωπίζεται καθημερινά σαν εμπόρευμα, από την χρήση του σε διαφημίσεις κλπ μέχρι την πορνεία και το trafficking. Σε μία κοινωνία που διδάσκεται να εκμεταλλεύεται και να βγάζει κέρδος χρησιμοποιώντας τις γυναίκες σαν σκεύη (άλλοτε ηδονής. άλλοτε γενικής χρήσεως), οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που αναζητούν σεξ αποτελούν την πιο αρρωστημένη εκδοχή της εκμετάλλευσης που υφίστανται οι γυναίκες στην ζωή τους.
Αλλά όλη αυτή η αρρώστια, είναι αποτέλεσμα του αρρωστημένου συστήματος στο οποίο ζούμε. Συστήματος που αφενός μετατρέπει την μόρφωση και την εκπαίδευση σε ένα ακόμα εμπόρευμα για τους έχοντες και κατέχοντες, αφετέρου ζει και αναπνέει από την εκμετάλλευση των εργαζομένων και των φτωχών από τους πλούσιους. Συστήματος που έχοντας εκτοξεύσει τις τιμές των ακινήτων λόγω κερδοσκοπίας των χρηματιστηρίων, αναγκάζει τους φτωχούς να ζουν στο περιθώριο ή να πουλάνε το σώμα τους με αντάλλαγμα ένα δωμάτιο. Την στιγμή που υπάρχουν εκατομμύρια κενές κατοικίες. Και ζούμε στον αιώνα της προόδου…
Ο αγώνας λοιπόν για να σταματήσει η εκμετάλλευση των φτωχών φοιτητριών, συμβαδίζει με τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν παιδεία αλλά και με τον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος που μετατρέπει σώματα και ψυχές σε αναλώσιμα είδη προς κέρδος και ευχαρίστηση.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Ο Καντ για την πειθαρχία και τα καθήκοντα της αγωγής των παιδιών

Γράφει ο Δημήτρης Τζήκας

Σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο και παιδαγωγό Ιμμάνουελ Καντ, η αγωγή οφείλει:
-Να πειθαρχήσει τον άνθρωπο. «Πειθαρχείν» σημαίνει να προστατεύει τον άνθρωπο, ώστε το «ζωώδες» να μην αποβαίνει σε βλάβη του «ανθρώπινου» στοιχείου, τόσο στο «άτομο», όσο και στον «κοινωνικό άνθρωπο.» Επομένως, «πειθαρχία είναι απλώς η εξημέρωση της αγριότητας.» (παρ. 18)
Ο άνθρωπος έχει δύο δυνατότητες: ή απλώς να ασκηθεί, να διαπλασθεί και να εκπαιδευτεί «μηχανικώς» ή «να διαφωτιστεί πραγματικά»
Ο άνθρωπος έχει δύο δυνατότητες: ή απλώς να ασκηθεί, να διαπλασθεί και να εκπαιδευτεί «μηχανικώς» ή «να διαφωτιστεί πραγματικά»
– Να διαπλάσει τον άνθρωπο· η διάπλαση περιλαμβάνει τη μόρφωση και την εκπαίδευση· χάρη στην εκπαίδευση ο άνθρωπος αποκτά «δεξιότητα», δηλαδή την ικανότητα να επιδιώξει και να επιτύχει οποιονδήποτε σκοπό· η δεξιότητα «καθ’ εαυτήν» δεν προσδιορίζει κανέναν συγκεκριμένο σκοπό, ο σκοπός εξαρτάται από τις «περιστάσεις». Κάποιες δεξιότητες, συνεχίζει ο Καντ είναι καλές για κάθε περίπτωση, όπως λόγου χάρη η ανάγνωση και η γραφή, ενώ άλλες, είναι χρήσιμες για συγκεκριμένους σκοπούς· λ.χ. η μουσική χρειάζεται για να μας κάνει αξιαγάπητους (αξιέραστους)· λόγω του πλήθους των σκοπών που μπορεί να θέσει ο άνθρωπος, οι δεξιότητες είναι ατέλειωτες. Ο άνθρωπος, για να γίνει συνετός, πρέπει να «προσαρμόζεται» στην ανθρώπινη κοινωνία, ώστε να έχει επιρροή και να είναι αξιαγάπητος· η μόρφωση αυτού του είδους καλείται «πολιτισμός»· για να γίνει λοιπόν ο άνθρωπος πολιτισμένος «απαιτούνται τρόποι, ευγένεια και κάποια σύνεση, η οποία μας επιτρέπει να μεταχειριζόμαστε όλους τους ανθρώπους για τους δικούς μας σκοπούς· ωστόσο, οφείλουμε να επιλέγουμε τους «καλύτερους σκοπούς», αυτούς που ωφελούν την ανθρωπότητα ως σύνολο· οι τρόποι της ευγένειας ρυθμίζονται ανάλογα «με την ευμετάβλητη καλαισθησία» της εποχής (λ.χ. κοσμικές τελετές). (παρ. 18)
Οφείλουμε, λέει ο Καντ, να δώσουμε προσοχή στην «ηθικοποίηση»· ο άνθρωπος δεν πρέπει μόνον να είναι ικανός να επιδιώκει παντοειδείς σκοπούς· χρειάζεται ν’ αποκτήσει τη «συναίσθηση», ότι οφείλει να επιλέγει πάντα τους καλούς σκοπούς: «..είναι δε καλοί σκοποί αυτοί που αναγκαία επικροτούνται από τον καθένα χωριστά και θα μπορούσαν ταυτόχρονα να είναι σκοποί για τον καθένα.» (παρ. 18)
Ο άνθρωπος έχει δύο δυνατότητες: ή απλώς να ασκηθεί, να διαπλασθεί και να εκπαιδευτεί «μηχανικώς» ή «να διαφωτιστεί πραγματικά»· μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, όπως τα σκυλιά ή τους ίππους, αλλά η μηχανική εκπαίδευση, ας την πούμε η «εκμάθηση δεξιοτήτων», ουδόλως είναι «μόρφωση» Το βασικό και απαιτητικό ζήτημα για τον Καντ είναι «να μάθουν τα παιδιά να σκέφτονται», να είναι δηλαδή σε θέση να κατανοήσουν τις «αρχές», από τις οποίες προέρχεται «πάσα πράξις». (παρ. 19)
Στην «ιδιωτική εκπαίδευση», η «ηθικοποίηση» των παιδιών παραμελείται και αφήνεται συνήθως στους ιερείς. Ωστόσο, πρέπει νηπιόθεν τα παιδιά να μάθουν ν’ αποστρέφονται το «κακό», όχι μόνο επειδή το απαγορεύει ο Θεός, αλλά επειδή είναι από μόνο του (καθ’ αυτό) αποτρόπαιο· διαφορετικά, οι άνθρωποι θα κατέληγαν στη σκέψη ότι θα μπορούσαν και να πράξουν «το κακό», όπως το έπρατταν πάρα πολλοί πριν την απαγόρευση, και ο Θεός θα μπορούσε να κάνει «μία εξαίρεση.» Κατά τον Καντ, η ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει το «καλό», ταυτίζεται σχεδόν με τη βούληση του πανάγαθου Θεού: «Ο Θεός είναι το αγιότατο των όντων και θέλει μόνον ότι είναι καλό· επιθυμεί δε να ασκούμε την αρετή λόγω της εσωτερικής αξίας της, και όχι επειδή ο ίδιος το θέλησε.» (παρ. 19)
Πρέπει πρώτα να ιδρύσουμε «πειραματικά σχολεία» και στη συνέχεια «πρότυπα»· η αγωγή χρειάζεται να στηρίζεται βέβαια σε «αρχές», δεν πρέπει όμως να είναι «απλός ορθολογισμός» αλλά και κάποιου είδους «μηχανισμός», ανοιχτός σε βελτιώσεις που θα προκύψουν με βάση την πειραματική επιστημονική μέθοδο. Τα πρότυπα σχολεία που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή στην Αυστρία ήταν «τυφλοί μηχανισμοί»· τα υπόλοιπα ιδρύματα όφειλαν να λειτουργούν σύμφωνα με το «υπόδειγμα», ενώ απέφευγαν ακόμη και να προσλαμβάνουν δασκάλους που δεν αποφοίτησαν από τις τάξεις τους. Με τέτοιους περιορισμούς ήταν αδύνατο να προκύψει κάτι καλό: «Συνήθως βεβαίως φαντάζονται, ότι τα πειράματα σχετικά με την αγωγή ουδόλως είναι αναγκαία, και ότι θα μπορούσαμε δια του λογικού και μόνον να κρίνουμε αν ένα πράγμα θα είναι καλό ή κακό. Όμως, πολύ πλανώνται ως προς αυτό· η πείρα μάς διδάσκει ότι πολύ συχνά οι απόπειρές μας είχαν αποτελέσματα εντελώς αντίθετα απ’ αυτά που προσδοκούσαμε.» Χωρίς  πειράματα, «ουδεμία γενιά ανθρώπων μπορεί να χαράξει ένα πλήρες σχέδιο αγωγής.» Η μόνη πειραματική σχολή που άνοιγε νέους δρόμους ήταν το Ινστιτούτο του Ντεσσσάου, το οποίο ιδρύθηκε το 1774 στο δουκάτο Άνχαλτ-Ντεσάου· παρά τις αδυναμίες του, ήταν το μόνο σχολείο που επέτρεπε στους δασκάλους να εργάζονται με «δικές τους μεθόδους και προγράμματα», να συζητούν και να συνεργάζονται· επιπλέον, το σχολείο βρισκόταν σε σταθερή επικοινωνία με πολλούς εξέχοντες παιδαγωγούς της Γερμανίας. (παρ. 20)

Ο άνθρωπος έχει δύο δυνατότητες: ή απλώς να ασκηθεί, να διαπλασθεί και να εκπαιδευτεί «μηχανικώς» ή «να διαφωτιστεί πραγματικά»· μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, όπως τα σκυλιά ή τους ίππους, αλλά η μηχανική εκπαίδευση, ας την πούμε η «εκμάθηση δεξιοτήτων», ουδόλως είναι «μόρφωση» Το βασικό και απαιτητικό ζήτημα για τον Καντ είναι «να μάθουν τα παιδιά να σκέφτονται», να είναι δηλαδή σε θέση να κατανοήσουν τις «αρχές», από τις οποίες προέρχεται «πάσα πράξις».

Η αγωγή περιλαμβάνει την «περίθαλψη» και τη «μόρφωση»· η τελευταία διακρίνεται σε:
– «αρνητική μόρφωση» ή «πειθαρχία», η οποία απλώς αποτρέπει τα σφάλματα.
– «θετική μόρφωση» ή αλλιώς «εκπαίδευση» και «καθοδήγηση»· καθοδήγηση είναι «η χειραγώγηση κατά την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν»· από  αυτό προκύπτει και η διαφορά μεταξύ του καθηγητή και του παιδαγωγού: ο πρώτος είναι «διδάσκαλος», ο δεύτερος είναι «οδηγός»· ο ένας διδάσκει «μόνο για το σχολείο», ο άλλος διδάσκει «για τη ζωή». (παρ. 21)
Η αγωγή είναι ιδιωτική ή δημόσια· η δημόσια εκπαίδευση οφείλει να ενώνει την «παιδεία» και την «ηθική διάπλαση». H «εφαρμογή των παραγγελμάτων» της δημόσιας αγωγής επαφίεται στην «ιδιωτική». Ο Καντ δεν χρησιμοποιεί σταθερή ορολογία: ως «ιδιωτική» πρέπει εδώ να εννοήσουμε μάλλον την αγωγή που παρέχεται στον χώρο του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος· η «δημόσια» εκπαίδευση ασκείται σε σχολεία ή αλλιώς «εκπαιδευτικά ινστιτούτα» και έχει στόχο «να προκαλέσει καλή ιδιωτική αγωγή». Ωστόσο, στα χρόνια του Καντ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι πολλά και ο αριθμός των μαθητών τους δεν μπορεί να είναι «μέγας», αφού είναι «δαπανηρότατα»· όπως συνέβαινε και με τα οπλοστάσια ή τα νοσοκομεία, «τα απαιτούμενα οικοδομήματα και οι μισθοί των διευθυντών, των επιτηρητών και των υπαλλήλων απορροφούν ήδη το ήμισυ των χρημάτων που διατίθενται»· κατά τον Καντ, «αν τα χρήματα αυτά αποστέλλονταν στις οικίες των φτωχών, θα βελτιωνόταν σημαντικά η κατάστασή τους.» (παρ. 22) Γι’ αυτό άλλωστε «μόνον τα τέκνα των πλουσίων θα μπορούσαν να σταλούν σε τέτοιου είδους εκπαιδευτήρια.» Σκοπός των δημοσίων ινστιτούτων είναι «η τελειοποίηση της οικιακής αγωγής». (παρ. 23) Αν οι γονείς ή όσοι βοηθούν στην ανατροφή των παιδιών «ετύγχανον καλής αγωγής», οι δημόσιες δαπάνες για τα σχολεία θα ήταν περιττές.
Ενδεικτική βιβλιογραφία και πηγές
Εμμανουήλ Κάντιου, Περί Παιδαγωγικής, μετάφραση Ιωάννου Οικονομίδη, Αθήνα 1929. Τα χωρία του Καντ αποδίδονται στη νέα ελληνική γλώσσα, με βάση τη μετάφραση του Ι. Οικονομίδη. Οι παραπομπές γίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους του βιβλίου.