.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Περισσότερα από 2.500 τα κενά στην Πρωτοβάθμια


sxoleia-kena.jpg

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η σχολική χρονιά θα τελειώσει 
με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών | MOTION TEAM/ΦΑΝΗ ΤΡΥΨΑΝΗ

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, έως σήμερα (18-1-2016) έχουν προσληφθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 13.342 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
Όμως, σύμφωνα με τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλη Παληγιάννη, παρά τις παραπάνω προσλήψεις εξακολουθούν, με βάση τα στοιχεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, να υπάρχουν πάνω από 2.500 κενά εκπαιδευτικών, ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις σχεδόν έχουν εξαντληθεί.
Πολλοί δε είναι αυτοί που πιστεύουν πως η σχολική χρονιά θα τελειώσει με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών.
Αυτό που δημιουργεί εύλογες απορίες είναι το γεγονός πως ενώ βρισκόμαστε στο μέσο του διδακτικού έτους 2015-2016 και η πολιτική ηγεσία δεν είναι σε θέση να καλύψει όλα τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της χώρας μας, ώστε να λειτουργήσουν με πληρότητα προσωπικού για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους,εξαγγέλλει 20.000 διορισμούς έως το 2018.
Ελπίζουμε ο υπουργός να μην έχει ως στόχο τον αποπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης, καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες για μαζικούς διορισμούς.
Ανεξάρτητα όμως από τη δρομολόγηση των διαδικασιών για μόνιμους διορισμούς, που είναι επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθούν, η πολιτική ηγεσία οφείλει εδώ και τώρα να επισπεύσει την πλήρωση όλων των κενών.
 Χρήστος Κάτσικας

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

540 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ… 


Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί για πρωινά τμήματα
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 60 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί για ολοήμερα τμήματα
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων ΕΣΠΑ.
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing(2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-2016.
Ειδικότητες
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 115 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 62 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 13 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 21 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης με πλήρες ωράριο καθώς και 2εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 2 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών, 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, 35 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας με μειωμένο ωράριο για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 14 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 7 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών με πλήρες ωράριο και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών με μειωμένο ωράριο για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνονστα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 18 έως και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

_____________
http://e-mesara.gr/index.php/2014-01-29-19-20-37/16554-540

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ 


Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ποιητής, πεζογράφος, κριτικός και δοκιμιογράφος Κώστας Στεργιόπουλος. Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926, σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως λέκτορας στην έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1966-1969) και ως βοηθός στο Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του ίδιου πανεπιστημίου (1969- 1972). Παύτηκε από τη χούντα και στη μεταπολίτευση υπηρέτησε ως καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1974-1984). Το 1986 αναγορεύτηκε ομότιμος καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Ο Κ. Στεργιόπουλος πρωτοεμφανίστηκε τις στήλες της «Νέας Εστίας» το 1943 και το 1949 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Χινοπωρινά». Συνεργάστηκε ως κριτικός της λογοτεχνίας με τα περιοδικά «Ξεκίνημα» (1946-1947) και «Εποχές» (1963-1967), όπως και με την εφημερίδα «Νίκη» (1962-1963). Από τις ποιητικές συλλογές του ξεχώρισαν «Τα τοπία του φεγγαριού», «Η σκιά και το φως», «Το χάραμα του μύθου», « Ο κίνδυνος», «Τα τοπία του ήλιου», «Έκλειψη» και «Αλλαγή φωτισμού». Από τα κριτικά έργα και τα μελετήματά του σημαντικά είναι τα «Ο Τέλλος “Αγρας και το πνεύμα της παρακμής», «Από το συμβολισμό στη Νέα ποίηση», «Οι επιδράσεις στο έργο του Καρυωτάκη» και «Από τον Κάλβο στον Παπατσώνη». Επίσης, εξέδωσε σε έξι τόμους τα «Κριτικά» του Τέλλου Άγρα, «ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η φιλολογική φροντίδα των οποίων αποτέλεσε έργο ζωής» για τον ίδιο, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Εταιρεία Συγγραφέων.
Το 1994 ο εκδοτικός οίκος της Κολωνίας Romiossini κυκλοφόρησε μια επιλογή από το ποιητικό του έργο με τον συγκεντρωτικό τίτλο «Εδώ, που μάχεται το φως με τη βαρύτητα». Επίσης, ο Κίμων Φράιερ μετέφρασε μια επιλογή πενήντα ποιημάτων του.
Ο Κ. Στεργιόπουλος τιμήθηκε με το Β” Κρατικό Βραβείο Ποίησης 1961, το Α” Κρατικό Βραβείο Κριτικής Μελέτης Δοκιμίου 1974, το Βραβείο Κριτικής Μελέτης της Ομάδας των 12 του 1963, το Α” Κρατικό Βραβείο Ποίησης 1993, το Βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών το 2002 και το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας το 2004.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Δύο σημαντικά σεμινάρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη δυο σημαντικών σεμιναρίων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Φ.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6, 106 80  Αθήνα
τηλ: 210 3635701, fax: 210 3610690
site: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Επιμορφωτικές Δράσεις
..για το σχολείο του μέλλοντος!!!
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
&
Science, Technology, Engineering and Mathematics

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 
και ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ)
Κατανοώντας τις έννοιες της Φυσικής μέσω διαδραστικών 
πειραμάτων, εφαρμόζοντας διαδικασίες STEM
Οι διδάσκοντες φυσικές επιστήμες, παγκοσμίως, έχουν διαπιστώσει ότι οι πρακτικές 
εμπειρίες – πειραματικές δραστηριότητες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της  κατανόησης εννοιών και μεγεθών.
Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές θα οικοδομήσουν τη γνώση ενεργά, ερευνώντας, 
συνεργαζόμενοι και επικοινωνώντας μεταξύ τους με θετικό τρόπο που ωφελεί την ανάπτυξή τους.
Υπό το πρίσμα της προσφοράς  μιας αποτελεσματικής βοήθειας για τους μαθητές ,
 αυτό το πρόγραμμα, των επαναλαμβανομένων ημερίδων, περιλαμβάνει μια σειρά 
από εξαιρετικά πολύτιμες δραστηριότητες, όπου οι μαθητές ακολουθώντας διαδικασίες 
STEM  και  μέσω διαδραστικών πειραμάτων θα:
·       κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες ,
·       εξασκηθούν στους διανοητικούς μετασχηματισμούς,
·       εξασκηθούν στις διαδικασίες σχεδιασμού ενός πειράματος
·       χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά και την τεχνολογία  για να επεξεργαστούν τα εργαστηριακά δεδομένα και
·       κατανοήσουν φυσικές έννοιες και μεγέθη και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα.

1η Δραστηριότητα
Φυσικές επιστήμες
Τεχνολογία
Εφαρμοσμένη μηχανική
Μαθηματικά
Ενέργεια
Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της κατά την πτώση ενός σώματος από μικρό ύψος

Ελεύθερη πτώση
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
Δυναμική ενέργεια
Κινητική ενέργεια
Μηχανική ενέργεια
Κατασκευή μοντέλων
Μικροϋπολογιστής
Αισθητήρας απόστασης
Υπολογιστής.
Πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων
Μηχανολογικός σχεδιασμός διάταξης μελέτης ελεύθερης πτώσης με χρήση αισθητήρων.
Περιγραφή ενεργειών
Συναρμολόγηση διάταξης. Διερεύνηση και αξιολόγηση μεταβλητών.
Μετρήσεις
Οργάνωση και ταξινόμηση δεδομένων
Μελέτη και ερμηνεία δεδομένων
Γραμμοποίηση σχέσεων μεταξύ μεγεθών

Διαδικασία που θα ακολουθηθεί:
·       Παρουσίαση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.
·       Συζήτηση για το φαινόμενο που θα μας απασχολήσει.
·       Μεγέθη που πρέπει να μετρηθούν.
·       Σχεδίαση εργαστηριακής άσκησης με χρήση αισθητήρων και μικροϋπολογιστή.
·       Κατασκευή – συναρμολόγηση πειραματικής διάταξης.
·       Σύνδεση του κεντρικού υπολογιστή με τους υπολογιστές των μαθητών.
·       Πραγματοποίηση του πειράματος και καταγραφή των πειραματικών δεδομένων με άμεση εμφάνισή τους στις οθόνες των υπολογιστών των μαθητών για επεξεργασία.
·       Επεξεργασία των δεδομένων, για εύρεση σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μεγεθών.
·       Υπολογισμός ενεργειών (U,K) μέσω προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων.
·       Δημιουργία γραφικών παραστάσεων.
·       Μελέτη και ερμηνεία αυτών.
·       Ανακοίνωση συμπερασμάτων.

2η Δραστηριότητα
Φυσικές επιστήμες
Τεχνολογία
Εφαρμοσμένη μηχανική
Μαθηματικά
Αιτία και αποτέλεσμα
Η ηλεκτρική τάση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Δημιουργώντας τις ταυτότητες διαφόρων εξαρτημάτων ενός ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού κυκλώματος

Φαινόμενο ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
Απόδοση μηχανής
Ηλεκτρική τάση
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ηλεκτρική ισχύς
Κατασκευή μοντέλων
Μικροϋπολογιστής
Αισθητήρες τάσης, ρεύματος
Υπολογιστής.
Πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων

Μηχανολογικός σχεδιασμός μηχανής μετατροπής μιας «ελεύθερης» και ανανεώσιμης μορφής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Περιγραφή ενεργειών
Κατασκευή – συναρμολόγηση ανεμογεννήτριας.
Διερεύνηση και αξιολόγηση μεταβλητών.
Μετρήσεις
Οργάνωση και ταξινόμηση δεδομένων
Μελέτη και ερμηνεία δεδομένων
Φορμαλισμός – Σχέσεις μεταξύ μεγεθών.

Διαδικασία που θα ακολουθηθεί:
·       Ανάλυση του όρου  «Ταυτότητα ηλεκτρικού δίπολου».
·       Προσδιορισμός του αιτίου και του αποτελέσματος.
·       Μεγέθη που πρέπει να μετρηθούν.
·       Σχεδίαση εργαστηριακής άσκησης με χρήση αισθητήρων και μικροϋπολογιστή.
·       Κατασκευή – συναρμολόγηση πειραματικής διάταξης με χρήση του προ μελέτη δίπολου.
·       Πραγματοποίηση των πειράματος και καταγραφή των πειραματικών δεδομένων 
με άμεση εμφάνισή τους στις οθόνες των υπολογιστών των μαθητών για επεξεργασία.
·       Επεξεργασία των δεδομένων, για εύρεση σχέσεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος.
·       Δημιουργία γραφικών παραστάσεων.
·       Μελέτη και ερμηνεία αυτών.
·       Ανακοίνωση συμπερασμάτων.


Πιστεύουμε ότι αυτή η εμπειρία θα είναι ευχάριστη για τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς καθώς και μια μεγάλη ευκαιρία για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και βιωματικής γνώσης.Πρόσθετες Πληροφορίες
· Η συνολική διάρκεια κάθε ημερίδας είναι: δυο δίωρα.
· Μέγιστος αριθμός ατόμων( μαθητών ή εκπαιδευτικών) σε κάθε ημερίδα: Τριάντα (30)
· Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου πέντε ημερίδων Επιμορφωτικής Δράσης ,
θα χορηγηθεί, βεβαίωση παρακολούθησης.
Κόστος Επιμορφωτικής Δράσης:
Για εκπαιδευτικούς
· 5 ευρώ/ανά δραστηριότητα, για τα μέλη της Ε.Ε.Φ
· 15 ευρώ/ανά δραστηριότητα ,για τα μη μέλη της Ε.Ε.Φ
· Δωρεάν για άνεργους Εκπαιδευτικούς. (Κάρτα ανεργίας)
Για μαθητές:
· 10 ευρώ/ανά δραστηριότητα, για παιδιά εκπαιδευτικών.
· 15 ευρώ /ανά δραστηριότητα ,για όλα τα άλλα παιδιά.
· δωρεάν για παιδιά με άνεργους γονείς.(Κάρτες ανεργίας γονέων).
Ημερομηνίες μαθημάτων 1ης ημερίδας:
- Κυριακή 10 Ιανουάριου (9.00-12.30),
- Κυριακή 17 Ιανουαρίου (9.00 – 12.30),
- Κυριακή 31 Ιανουαρίου (9.00 – 12.30),
- Κυριακή 14 Φεβρουαρίου (09:00-12:30),
- Κυριακή 21 Φεβρουάριου (9.00-12.30).

Χώροι διεξαγωγής:
· Αίθουσα Πληροφορικής Εργαστηριακού ΚΕΝΤΡΟΥ Αγίου Δημητρίου,
· Αίθουσα Πληροφορικής Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου
· Αίθουσα Πληροφορικής Aegean College (Πανεπιστημίου 17)

Συντονιστής της Δράσης - Εισηγητής - Εκπαιδευτής:
Χριστακόπουλος Ιωάννης. Φυσικός – Συγγραφέας - Δάσκαλος Φυσικής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Γραφεία Ε.Ε.Φ.Πολυχρονάτος Κώστας τηλ. 2103635701, 10.00 -14.00.
Λεπτομέρειες για τις ημερίδες.
Γεώργα Αναστασία 210-3635701 ,15.00 - 19.00.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: eefergast@gmail.com
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………………………………………..
ΠΟΛΗ - Τ.Κ .…………………………………………………………………………
EMAIL ...........................................
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................

~~~~~~~~~~~~~~~~

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις