.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Σύγκλητος ΑΣΚΤ: Σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο μέρος του Λυκείου

Η θέση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τα καλλιτεχνικά μαθήματα των Εικαστικών και της Μουσικής από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου:
Η Σύγκλητος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, εκφράζει την διαφωνία της  για την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΑΙΘ να καταργήσει τα καλλιτεχνικά μαθήματα των Εικαστικών και της Μουσικής από το Λύκειο, αντί να εξασφαλίσει την επαρκή υλοποίησή τους σε όλη την επικράτεια, όπως αναμενόταν. Τα ποσοτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ως αιτιολογία για την σχετική απόφαση είναι εμφανώς ελλιπή και ανακριβή, ενώ παράλληλα αποκρύβουν τον μεγάλο αριθμό κενών θέσεων καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα να μην προσφέρεται η δυνατότητα της επιλογή τους σε πολλά Λύκεια της χώρας.
Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει στους μαθητές τα μαθήματα της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς μάλιστα το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο είναι υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλήνιες εξετάσεις και αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε τουλάχιστον 15 Πανεπιστημιακά τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων (7 Σχολές Αρχιτεκτονικής, 4 Σχολές Καλών Τεχνών, τουλάχιστον 4 Τμήματα εφαρμοσμένων τεχνών: Γραφικών Τεχνών, Διακόσμησης, Συντήρησης έργων τέχνης, Φωτογραφίας και νέων μέσων, επίσης Τμήματα Ήχου και Εικόνας, Μορφολογικού σχεδιασμού βιομηχανικών αντικειμένων, Ψηφιακού σχεδιασμού και καλλιτεχνικών εφαρμογών κ.α.). Είναι ασυμβίβαστο οι μαθητές  του Λυκείου να εξετάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε μαθήματα που το Υπουργείο στο νέο Νομοσχέδιο κυριολεκτικά  τα καταργεί.
Είναι προφανές ότι το μέτρο αυτό θίγει άμεσα, κατά κύριο λόγο, τους ίδιους τους μαθητές του Λυκείου, τους αυριανούς πολίτες της χώρας μας, καθώς και τον κλάδο και τα εργασιακά δικαιώματα των καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Πέραν τούτου, πιο ανησυχητικό είναι το πνεύμα και η αντίληψη που απορρέει από αυτή την απόφαση.  Γιατί, όπως για παράδειγμα, τα μαθηματικά δεν προσφέρονται και δεν αφορούν μόνο στην ανάπτυξη των αυριανών Μαθηματικών και Θετικών Επιστημόνων αλλά και στην ουσιαστική και πλήρη γνωστική και αντιληπτική ανάπτυξη κάθε μαθητή,  -ως ένα εγγενές, αναπόσπαστο πεδίο της διαμόρφωσής του-, έτσι ακριβώς και η διδασκαλία των Τεχνών αφορά ουσιαστικά κάθε μαθητή ανεξαρτήτως του μελλοντικού επαγγελματικού προσανατολισμού και των ειδικών ενδιαφερόντων του.
Η σύνθεση, η εσωτερική διάρθρωση και η διασύνδεση των επιμερισμένων γνωστικών πεδίων είναι ο θεμέλιος λίθος του πνεύματος και του παιδαγωγικού σχεδιασμού κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι αυτό το κοινό πεδίο, η εγγενής εκπαιδευτική συμβολή και η συμπληρωματικότητα των προσφερόμενων μαθημάτων που τελικά συνθέτουν και συνδιαμορφώνουν την συνολική, ενιαία συγκρότηση του σημερινού μαθητή και αυριανού πολίτη.
 Τα Καλλιτεχνικά μαθήματα ανήκουν στον κορμό μιας ισόρροπης, ολοκληρωμένης, γενικής παιδείας που αποβλέπει, όχι μόνο στην εξειδίκευση και τον μελλοντικό, επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και στην γνωστική, εκφραστική, συναισθηματική και ψυχολογική καλλιέργεια του μαθητή. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και αδιαπραγμάτευτο είναι αυτό, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, μια διεργασία που συντελείται ενεργά και αδιάληπτα σε όλη την διάρκεια των χρόνων της σχολικής εκπαίδευσης.
Οι επιστημονικές έρευνες των γνωσιακών επιστημών τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη ανάπτυξης, κατά την σχολική εκπαίδευση, των πολλαπλών διαστάσεων της νοημοσύνης του ανθρώπου. Δεν είναι πλέον επιτρεπτό το σχολείο να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην καλλιέργεια δύο µόνο ευφυϊών – της γλωσσικής και της λογικομαθηματικής  - αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα ή υποβιβάζοντας τις υπόλοιπες μορφές ευφυίας στις οποίες η ανάπτυξη της Τέχνης, της δημιουργικής διεργασίας, η μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού κατέχουν κεντρικό ρόλο.

Εξειδικεύοντας στη συμβολή της Καλλιτεχνικής παιδείας στο Λύκειο, τα μαθήματα του Σχεδίου και της Σύνθεσης καλλιεργούν όλες τις συνδυαστικές, αντιληπτικές ικανότητες του μαθητή - της διάκρισης και της ανάλυσης των σχέσεων, των αναλογιών, της Σύνθεσης, του εσωτερικού μέτρου και της κλιμάκωσης, της οργάνωσης και της Δομής – οι οποίες εγγράφονται με βιωματικό τρόπο σε συνδυασμό με δεξιότητες, έκφραση και επικοινωνία. Αυτές οι εκφραστικές, κριτικές και γνωστικές ικανότητες, πέραν της σημασίας που έχουν για την ανάγνωση, την οπτική ερμηνεία και την κατανόηση του κόσμου, εκπαιδεύουν τους μαθητές στην οπτική γλώσσα - ειδικά σε μια εποχή επικυριαρχίας της εικόνας και του οπτικού πολιτισμού (που οι τεχνολογίες και τα διαρκώς εξελισσόμενα νέα μέσα εγκαθίδρυσαν και εδραίωσαν στις πρακτικές  της καθημερινής μας ζωής από πολύ νεαρή ηλικία). Παράλληλα υποβοηθούν και διασυνδέονται εμφανώς, με την ανάπτυξη και την κατανόηση και άλλων γνωστικών πεδίων της εκπαίδευσης. Πρόκειται δηλαδή για μια συνεχή διεργασία γνώσης, εμπειρίας, έκφρασης και βιώματος που εγγράφεται σε όλο το εκπαιδευτικό σώμα του μαθητή και στο Λύκειο.
 Σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι ισχυρό και αναπόσπαστο μέρος των  προγραμμάτων στο Λύκειο. Σε μια εποχή  υπερεξειδίκευσης, η διασφάλιση, η συνέχεια και η ενίσχυση των πεδίων της γενικής Παιδείας που εδράζεται σταθερά στην Ιστορία της σκέψης και των Ιδεών, στη Φιλοσοφία και στη Τέχνη, είναι εξίσου και απόλυτα επιβεβλημένη για ένα σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα που υπηρετεί την ισόρροπη και  ολοκληρωμένη αποστολή του.
Με αυτές τις σκέψεις, η Σύγκλητος της ΑΣΚΤ καλεί την Υπουργό να επανεξετάσει την απόφαση της κατάργησης των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Λύκειο, να τα επαναφέρει στο σχολικό πρόγραμμα και να τα ενισχύσει ουσιαστικά. Η ΑΣΚΤ είναι στη διάθεση του Υπουργείου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκειμένου να επεξεργαστούμε από κοινού, προτάσεις  διεύρυνσης της καλλιτεχνικής παιδείας  στο σύνολο της εκπαίδευσης.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Το σχολείο στη... φορμόλη!

του Χρήστου Κάτσικα
Φτηναίνουν την εκπαίδευση, εξαφανίζουν μαθήματα, εξοστρακίζουν καθηγητές ● Από το νέο πρόγραμμα σε Γυμνάσια και Λύκεια σχεδόν απουσιάζει η Οικιακή Οικονομία, αφανίζουν τον κλάδο των Κοινωνικών, Οικονομικών και Νομικών Επιστημών και καταργούν τα Καλλιτεχνικά και τη Μουσική.
Σε «σφαγή» μαθημάτων και ολόκληρων κλάδων καθηγητών προχώρησε τις τελευταίες μέρες το υπουργείο, ανακοινώνοντας νέα ωρολόγια προγράμματα στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας. Τα νέα ωρολόγια προγράμματα Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου εξαφανίζουν σχεδόν το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από το Γυμνάσιο. Εκατοντάδες καθηγητές χάνουν οργανικές θέσεις, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους από τη νέα σχολική χρονιά είναι αναγκασμένη να διδάσκει σε πέντε σχολεία για να μπορεί να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο.
Παράλληλα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αφ’ ενός προχώρησε στον εξοβελισμό και στην κατάργηση της Κοινωνιολογίας από το Γενικό Λύκειο ύστερα από 35 χρόνια συνεχούς διδασκαλίας και αφ’ ετέρου προέβη στον εξοβελισμό των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών από τη Β’ Λυκείου και στη μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας στην Α’ Λυκείου. Για το υπουργείο, οι μαθητές δεν χρειάζεται να γνωρίζουν όσα τους αφορούν ως κοινωνικά και πολιτικά όντα!
Στερεί από τους μαθητές της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών που θα είναι υποψήφιοι στις πανελλαδικές για όλες τις σχολές των Κοινωνικών Επιστημών (όπως Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημόσιας Διοίκησης) το προπαρασκευαστικό μάθημα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών», που αποτελεί γνωστικό θεμέλιο για τα πανεπιστημιακά αυτά τμήματα, καθώς το περιεχόμενό του άπτεται των βασικών προσεγγίσεων στην Οικονομία, την Πολιτική Επιστήμη και την Κοινωνιολογία, αλλά και με αναφορά στις μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών. Αντί το μάθημα αυτό να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ωρολόγιου προγράμματος, καταργείται!
Ουσιαστικά και τυπικά αφανίζει τον κλάδο των Κοινωνικών, Οικονομικών και Νομικών Επιστημών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθόσον στερεί αφ’ ενός από όλους τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτήτων διδακτικές ώρες, αφ’ ετέρου από τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των κλάδων τη δυνατότητα εργασίας, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με το φάσμα της ανεργίας.
Και ενώ στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα το θέμα ήταν η ποίηση ως γιατρικό (και είναι γνωστό ότι η ποίηση είναι ζωγραφική με λέξεις και η ζωγραφική ποίηση χωρίς λέξεις κι ότι, όπως και η ποίηση έτσι και η ζωγραφική, η μουσική, η γλυπτική αποτελούν γιατρικό για τη ζωή μας, όπως επισημαίνει η ζωγράφος-καθηγήτρια Καλλιτεχνικών μαθημάτων Ελένη Γούναρη), με διαδικασίες «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε» καταργεί κάθε μορφή Καλλιτεχνικού μαθήματος από τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα μαθήματα της Τέχνης που καταργούνται είναι τα Καλλιτεχνικά μαθήματα και η Μουσική. Στο Γυμνάσιο διδασκόταν το μάθημα των Καλλιτεχνικών σε όλες τις τάξεις. Με τις νέες προτάσεις παραμένει το μάθημα μόνο στην Α’ Γυμνασίου. Ετσι εξοστρακίζεται η Τέχνη από το νέο σχολείο.

Σοβαρή έλλειψη

Ωστόσο, πέρα από την καλλιέργεια, τη γνώση και την αισθητική που θα στερείται ο μαθητής του Γυμνασίου και του Λυκείου, στερείται και τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, αν και τα μαθήματα αυτά εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις και η επίδοση σ’ αυτά είναι βασική προϋπόθεση για πολλές ανώτατες σχολές και ιδρύματα της χώρας.
Και επειδή αυτά παραμένουν ίδια με κάθε εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα έχουν πάντα υποχρεωτική τη βάση του 10, καταλαβαίνουμε ότι αυτού του είδους οι σπουδές θα αφορούν μόνο τις πλούσιες οικογένειες.
«Κατασκευάζει» το υπουργείο Παιδείας καθηγητές χωρίς ωράριο, πλεονάζοντες, μόνιμους μετανάστες σε 4 και 5 σχολεία; «Κατασκευάζει» το υπουργείο Παιδείας καθηγητές που δεν μπορούν πλέον να πάρουν πουθενά και ποτέ οργανική θέση; «Κατασκευάζει» στόχους το υπουργείο Παιδείας για να μπορεί την κατάλληλη στιγμή να τους θεωρήσει πλεονάζοντες και να τους περάσει στη διαθεσιμότητα-απόλυση, όπως έκανε ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος;

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενώνει τις δυνάμεις του με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου το Χαϊδάρι να γίνει ένας πράσινος Δήμος βάσει των προτύπων που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω των Παγκόσμιων Στόχων.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήδη από τον Μάρτιο του 2020 έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία  στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Χαϊδαρίου. Η εν λόγω συνεργασία επικυρώθηκε συμβολικά στις 5 Ιουνίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τον τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Κiντζιο και τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου Βαγγέλη Ντηνιακό.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενώνει τις δυνάμεις του με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου το Χαϊδάρι να γίνει ένας πράσινος Δήμος βάσει των προτύπων που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω των Παγκόσμιων Στόχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Χαϊδαρίου υπάρχουν 118 σημεία πρασίνου, πλατείες, πάρκα και άλση, που μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας σειράς παρεμβάσεων με σημαντικό περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό αλλά ακόμα και κοινωνικό αποτύπωμα. 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ένας φορέας που διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών δράσεων θα συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την κατεύθυνση. Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από εδώ και στο εξής θα έχουν μια κοινή και πολύ σημαντική συνισταμένη: την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του Δήμου που γειτνιάζει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ο Δήμαρχος κ. Ντηνιακός εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τον Πρύτανη κ. Κίντζιο για το εγχείρημα αυτό.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

«Άδειασμα» στην Κεραμέως από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Τι αναφέρει η υπηρεσία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγραφή της διαγωγής των μαθητών στα απολυτήρια
Τις παρατηρήσεις της επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την «Αναβάθμιση του Σχολείου» δημοσιοποίησε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.
Μάλιστα, αναφέρεται στο θέμα της αναγραφής της διαγωγής των μαθητών στα πιστοποιητικά σπουδών και των αποδεικτικών απόλυσης και στο θέμα της εγγραφής αλλοδαπών στα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών.
Σύμφωνα με την Επιστημονική Υπηρεσία, γεννάται προβληματισμός ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης για τη διαγωγή, «σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με νόμιμο σκοπό».

Θα πρέπει να διευκρινισθεί, επισημαίνει η Επιστημονική Υπηρεσία, «κατά πόσον σχετίζεται η αναγραφή της διαγωγής των κατόχων των εν λόγω τίτλων με τους σκοπούς έκδοσής τους, οι οποίοι συνίστανται στην απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης, καθώς και κατά πόσον η εν λόγω αναγραφή σε δημόσια έγγραφα εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό δημόσιου συμφέροντος και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αναγραφόμενη στο απολυτήριο διαγωγή κατά τον χρόνο κτήσης του τίτλου θα αποκαλύπτει στο διηνεκές στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενή αξιολόγηση, στιγματισμό ή ακόμη και δυσμενή διακριτική μεταχείριση, ιδίως σε διαδικασίες πρόσληψης».
Για το άρθρο για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών, που «απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» η Επιστημονική Υπηρεσία τονίζει ότι «η διάταξη αποκλείει, χωρίς να διευκρινίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση ο λόγος, πέραν των Ελλήνων πολιτών, αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου με φυσική έδρα στην ημεδαπή, και οι οποίοι, ιδίως μάλιστα αν το πρόγραμμα του λυκείου στηρίζεται στη γλώσσα στην οποία παρέχεται Ξ.Π.Σ., τελούν σε όμοια κατάσταση με τους αποφοίτους λυκείων με έδρα στην αλλοδαπή. Το ζήτημα εμπλέκει πτυχές και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, π.χ., στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω πρόσωπα φοιτούν στην ημεδαπή λόγω της άσκησης από τους γονείς τους ελευθερίας που κατοχυρώνει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εργασία ή εγκατάσταση στην ημεδαπή)».

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Διαγωγή κοσμία

Εν μέσω πανδημίας αλλά και διαμαρτυριών από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την αντιπολίτευση, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατεβάζει ένα σαρωτικό νομοσχέδιο που κάνει το σχολείο ακόμα πιο ταξικό, σκληρό και αναχρονιστικό.
Αυστηροποίηση των προαγωγικών/απολυτηρίων, αλλά και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, επαναφορά αναχρονιστικών «παιδαγωγικών» μέτρων, όπως οι πολυήμερες αποβολές και η αναγραφή της «διαγωγής» στους τίτλους σπουδών, αλλά και ευθεία καταστρατήγηση του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο.
Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπονται σε εξεταστικά κέντρα αφού ήδη από το Γυμνάσιο αυξάνεται ο αριθμός των μαθημάτων προς εξέταση και στις τρεις τάξεις, όπως και στις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου μάλιστα να εξετάζονται ενδοσχολικά και σε «κόντρα μάθημα», αυξάνοντας έτσι τον βαθμό δυσκολίας δεδομένου και του συνυπολογισμού του βαθμού στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εισαγωγής σε ΑΕΙ.
Η δυσανεξία της κυβέρνησης σε κάθε τι προοδευτικό αποδεικνύεται κατά τρόπο χαρακτηριστικό με την απόφαση της υπουργού να επαναφέρει το μάθημα των Λατινικών στη θέση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, συντασσόμενη με την ανιστόρητη και καθαρά αντιδραστική γραμμή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αδ. Γεωργιάδη που υποστηρίζει ότι «η Κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά μας αριστερά»!
Αντίθετα, επιχειρείται να παρουσιαστεί ως πρόοδος η «εξωστρέφεια» των ελληνικών Πανεπιστημίων και η «προσέλκυση ξένων φοιτητών» μέσω «συνεργιών με ξένα πανεπιστήμια» και με τη δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων με την εισαγωγή διδάκτρων.
Τμήματα που, όμως, όπως είπε εν τη ρύμη του λόγου του ο αρμόδιος υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης, κατά τη χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, δεν θα χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους.
Με λίγα λόγια, δίνεται πλέον και διά νόμου το ελεύθερο στα κάθε είδους κολέγια να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους με ελάχιστο κόστος, αφού δεν θα χρειάζεται να εξασφαλίσουν τα ίδια δομές για τους πελάτες τους, απολαμβάνοντας μολαταύτα τα παχυλά δίδακτρα από τα προγράμματα που θα λειτουργούν εντός των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων.

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Οι παιδοψυχολόγοι συμβουλεύουν: ‘’Δεν είναι σωστό να μεγαλώνουμε τα παιδιά μέσα σε μία γυάλα…’’Γράφει ο Ψυχολόγος-Οικογενειακός Σύμβουλος Γιάννης Ξηντάρας (xidaras.gr)  

Οι γονείς συχνά στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τα παιδιά τους και να τους παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα, γίνονται υπερβολικοί με αποτέλεσμα να προκαλούν συνέπειες  που δεν επιθυμούν. Για να δούμε μερικές περιπτώσεις:
·         Αρκετοί  γονείς αγχώνονται και αγωνιούν υπερβολικά για το παιδί τους. Τους παρέχουν το «χρυσό κλουβί» προστατεύοντας το από καταστάσεις όπως το να πέσει, να χτυπήσει, να φοβηθεί, να κάνει λάθη… και το μετατρέπουν άθελά τους σε μαλθακό, άβουλο, γεμάτο φοβίες και χωρίς εμπειρίες παιδί.
·         Πολλοί γονείς είναι υπερβολικοί ακόμη και με την καθαριότητα του παιδιού. Παιδί είναι! Έχει περιέργεια… θα θελήσει να αγγίξει το οτιδήποτε, να το γευτεί, να το μυρίσει, θα παίξει και τελικά θα λερωθεί. Μην κάνετε το παιδί σας μικροβιοφοβικό. Οπωσδήποτε διδάξτε του  την καθαριότητα του σώματος αλλά όχι σε σημείο που να φτάνετε στην υπερβολή.
·         Προσδοκίες! Άλλο ένα αγκάθι στη σχέση γονέα –παιδιού. Επιβάλλοντας και προσδοκώντας από το παιδί να πραγματοποιήσει δικά μας θέλω, όνειρα και ανάγκες που είναι πέρα από τις δυνατότητές του, κάνουμε το παιδί να νευριάζει, να απογοητεύεται και να αισθάνεται ενοχές επειδή δεν κατάφερε να ευχαριστήσει τους γονείς του. Πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός στις δυνατότητες που έχει ένα παιδί. Αγαπήστε το παιδί γι’ αυτό που είναι και αφήστε το να γίνει αυτό που εκείνο θέλει και όχι αυτό που εσείς θα θέλατε.
·         Συνήθως, οι γονείς προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την οικογένειά τους «ξεσπώντας» στο παιδί τους. Το θέλουν αψεγάδιαστο, φρόνιμο, καθαρό, υπάκουο, άριστο μαθητή για να αρέσουν κυρίως στον έξω κόσμο. Για παράδειγμα, κοινοποιώντας συνεχώς στον προσωπικό μας λογαριασμό στο facebook, instagram, κλπ στιγμιότυπα της καθημερινής μας ζωής, προσπαθούμε να φτιάξουμε μία εικόνα που να αρέσει στον κόσμο, ανεξάρτητα αν αυτή μας ταιριάζει. Αυτή η υπερβολική εμμονή στο να δείξουμε ότι περνάμε καλά και ότι είμαστε ευτυχισμένοι έχει αντίκτυπο και στο παιδί.

Δεν είναι σωστό να μεγαλώνουμε τα παιδιά μέσα σε μία γυάλα. Πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους και να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Πολλές φορές με τα πολλά ΜΗ και την καταπίεση καταφέρνουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Αφήστε τα παιδιά να ζήσουν τα παιδικά χρόνια ανέμελα και αθώα. Όπως γνωρίζουμε καλά αυτά είναι τα καλύτερα χρόνια που δε θα ξαναέρθουν ποτέ.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Γιάννης Ξηντάρας είναι Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος στην Αθήνα, τ.συνεργ. στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εφηβικής Ιατρικής και του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας. Απόφοιτος Ε.Κ.Π.Α, επιστημονικός υπεύθυνος στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης “Επαφή”.

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020

Ο σκοταδισμός έγινε σχολικό μάθημα

της Άννας Ανδριτσάκη

Υποχρεωτική ορθόδοξη χριστιανική κατήχηση θα υφίστανται οι μαθητές και οι μαθήτριες των ελληνικών σχολείων, καθώς η πολιτεία υιοθετεί τις υποδείξεις του ΣτΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, αφαίρεση κάθε αναφοράς σε άλλες θρησκείες μέχρι τη Γ΄ Γυμνασίου και ιδιαίτερα προβληματικά κοινωνικά μηνύματα.
Και η πολιτεία συνεμορφώθη πλήρως προς τας υποδείξεις του ΣτΕ. Εφτιαξε το μάθημα που θα αναπτύξει τη θρησκευτική συνείδηση των ορθόδοξων μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Με υποχρεωτική παρακολούθηση, γιατί πρόκειται για «βασική αποστολή του κράτους», με δύο ώρες την εβδομάδα και μάλιστα συνεχόμενες για καλύτερα «μαθησιακά αποτελέσματα» και με προσθαφαιρέσεις στην ύλη τέτοιες, ώστε όλα όσα θα γνωρίσουν και θα μάθουν στο σχολείο οι μαθητές, από την παιδική έως την ενήλικη ζωή τους, θα εξηγούνται και θα αποδίδονται στην πίστη και στα δόγματα του ορθόδοξου χριστιανισμού.
Τώρα είναι που πρέπει επειγόντως να ξεκινήσει η συζήτηση για τον ρόλο του μαθήματος των Θρησκευτικών, που δεν είναι η κατήχηση, τον ρόλο της Εκκλησίας, που δεν είναι η εκπαίδευση, τον ρόλο του γραφειοκρατισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι σοκαριστικό το πισωγύρισμα που επέφεραν οι ακραία αναχρονιστικές αποφάσεις του ΣτΕ, αποδεχόμενες και ταυτιζόμενες πλήρως με τις γνωστές ακραίες εκκλησιαστικές κραυγές (βλ. μητροπολίτη Πειραιώς, οικείες οργανώσεις κ.ά.) που προσέφυγαν σ’ αυτό).
Η επιτροπή του ΙΕΠ, που μόλις παρέδωσε τα μεταβατικά Προγράμματα Σπουδών -μέχρι να γραφτούν τα νέα βιβλία-, κλήθηκε να διορθώσει όχι μόνον τα Π.Σ. που έγιναν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα όσα καταρτίστηκαν πριν από το 1998 (για το Λύκειο) και πριν από το 2003-2006 (Δημοτικό-Γυμνάσιο)! Δηλαδή, προσπάθησε να προσαρμόσει το μάθημα των Θρησκευτικών με προδιαγραφές υπαγορευμένες κοινωνικά και θρησκευτικά πριν από 40 και 50 χρόνια!

Οι εξηγήσεις

Πώς να το κάνει για παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000; Είναι τόσο σοκαριστικό, που μάλλον και η ίδια η επιτροπή ένιωσε την ανάγκη να εξηγηθεί. Οχι μόνο δεν απορρίπτει, τουναντίον εκθειάζει το αποτέλεσμα των προηγουμένων, ενώ επισημαίνει εμφατικά πως «αποκλειστικά και μόνον» οι αποφάσεις του ΣτΕ επιτάσσουν την παρούσα παρέμβαση.
Μεταξύ άλλων λένε στην εισηγητική έκθεση: «Ηταν μια πειραματική προσπάθεια που δεν απέδωσε, όχι για λόγους επιστημονικούς/παιδαγωγικούς/θεολογικούς, αλλά για λόγους νομικούς και συμμόρφωσης προς το Σύνταγμα (όπως έκρινε το ΣτΕ). Συνέβαλε, όμως, καθοριστικά στη συνειδητοποίηση και βαθύτερη κατανόηση των δυσκολιών του εγχειρήματος, ανοίγοντας νέους δρόμους αναζήτησης και συζήτησης, όχι μόνο εντός της κοινότητας των επιστημόνων (θεολόγων, παιδαγωγών, νομικών και άλλων) αλλά ευρύτερα στην κοινωνία». Δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια παρά μόνον η σημείωση πως αμέσως μετά τονίζεται η ανάγκη μιας «πολυφωνικής προσέγγισης του ζητήματος».
Τι έκανε όμως η επιτροπή που δεν διαφώνησε, δεν παραιτήθηκε, αλλά επιχείρησε αυτό το άχαρο έργο; Ανάμεσα σε άλλα:
● Επέκτεινε το μονόωρο μάθημα την εβδομάδα σε δίωρο συνεχόμενο.
● Αφαίρεσε από το Δημοτικό οποιαδήποτε αναφορά σε άλλες θρησκείες ή θρησκευτικές παραδόσεις. Τα προηγούμενα Π.Σ. προέβλεπαν σχετικές ενότητες στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Ακόμα, διορθώθηκε η αναφορά στον Χριστό. Από «προσδοκώμενος Μεσσίας» ή «δάσκαλος που όλοι θαυμάζουν» ή «αγαπημένος φίλος» αναφέρεται μόνο ως «Σωτήρας του κόσμου».
● Αφαίρεσε από το Γυμνάσιο οτιδήποτε ξένο προς τον ορθόδοξο χριστιανισμό, με εξαίρεση την τελευταία τάξη. Στην Γ’ Γυμνασίου προβλέπεται μία ενότητα για τον ιουδαϊσμό, μία για το Ισλάμ, με τη συνοδεία όμως ενοτήτων αφιερωμένων στον διεθνή χαρακτήρα του χριστιανισμού, ενώ υπάρχει και μία ενότητα για τον «σεβασμό του άλλου στην ορθόδοξη παράδοση».
● Προβλέπει μόνο στη Β’ Λυκείου την ενότητα «Χριστιανισμός και θρησκεύματα». Δηλαδή, στα 17 τους χρόνια θα διδαχθούν τη «συνύπαρξη, καταλλαγή και συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές ή χωρίς θρησκευτικές πεποιθήσεις». Φυσικά, «σύμφωνα με τη χριστιανική ορθόδοξη παράδοση».
● Ολα φιλτράρονται μέσα από τα ορθόδοξα διδάγματα. Ανθρώπινες αξίες, ηθικές, κοινωνικές, υπαρξιακά ζητήματα, προβληματισμοί. Οσο για τις «ενδεικτικές δραστηριότητες» που συμβάλλουν στην εμπέδωση των νοημάτων, η «επίσκεψη στην Εκκλησία» αποτελεί επωδό. Προβλεπόταν και στα προηγούμενα, μαζί όμως με τις επισκέψεις και σε άλλους τόπους λατρείας. Τώρα μόνον Εκκλησία.
● Φυσικά, προβλέπεται η (απούσα) αναφορά στην Αγία Ομοουσία και Αδιαίρετο Τριάδα.

Η ωφέλεια απ’ όλα αυτά; Θα προστατευτεί όντως η ορθόδοξη παράδοση και συνείδηση των Ελλήνων; Μήπως αντί να γίνει πολυφωνικό μάθημα (όπως η ίδια η αρμόδια επιτροπή αναγνωρίζει ως ανάγκη), μετατρέπεται σε μονοφωνικό και απόλυτα ομολογιακό, φοβιστικό και περιθωριοποιημένο μάθημα; Θα πείσει τους μαθητές να μη διαλέξουν όχι μονόωρο αλλά δίωρο «διάλειμμα» αντί του μαθήματος, όταν επί πολλές δεκαετίες δεν κατάφερε να πείσει κανέναν; Πώς θα καταφέρουν ο προσηλυτισμός και η κατήχηση να πετύχουν τον θρησκευτικό γραμματισμό ή το άνοιγμα προς τις άλλες παραδόσεις και θρησκείες;
Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η πρόβλεψη για «ισότιμο» μάθημα από το ίδιο το ΣτΕ δίνει το δικαίωμα σε μια θρησκευτική κοινότητα να ζητήσει αύριο μάθημα ομολογιακό της θρησκείας που λατρεύει, εξαιτίας λ.χ. σύνθεσης του πληθυσμού του σχολείου. Τι θα γίνει τότε; Η απομόνωση δεν βοήθησε ποτέ σε τίποτα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις