.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Σ’ ένα τρόλεϊ στο Περιστέρι: Ο Θανάσης, η ανεργία και τα κοινωνικά αγαθά
Η δολοφονία του Θανάση Καναούτη από τον ελεγκτή και τον οδηγό του τρόλεϊ ανέδειξε, εκτός των άλλων, τρία πολύ βασικά ζητήματα:

Του Οδυσσέα Αϊβαλή*

http://www.rednotebook.gr/details.php?id=10425


Το πρώτο είναι η υιοθέτηση της ακροδεξιάς αυταρχικής ιδεολογίας από τμήματα μισθωτών εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, που δεν διστάζουν να επιτεθούν σε έναν άνεργο νέο για ένα ευρώ και 20 λεπτά και να τον οδηγήσουν τελικά στον θάνατο. Αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του κοινωνικού δαρβινισμού και της θεωρίας της συλλογικής ευθύνης που αναπαράγουν η κυρίαρχη ιδεολογία και οι οργανικοί διανοούμενοι της αστικής τάξης. Ακόμη φανερώνει την αδυναμία της Αριστεράς να προσεγγίσει ένα τμήμα του κόσμου της εργασίας και να αναπτύξει οργανικούς δεσμούς με τους εργαζόμενους εκεί που εργάζονται και εκεί που ζουν. Αντίθετα, η ακροδεξιά βρίσκει προνομιακό πεδίο πολιτικής δράσης σε φτωχοποιημένα τμήματα εργαζομένων που αναπαράγουν εθνικιστικά, ρατσιστικά και σεξιστικά στερεότυπα.

Το δεύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η εμπορευματοποίηση βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως οι μεταφορές. Μπορεί ένας άνεργος ή ένας εργαζόμενος που παίρνει τον βασικό μισθό (586 ευρώ μεικτά) να πληρώνει 1,40 ευρώ για τις μεταφορές του; Μία σημαντική νίκη του Κεφαλαιοκρατικού συστήματος είναι η μετατροπή δημόσιων αγαθών σε εμπορεύματα (υγεία, εκπαίδευση, νερό, μεταφορές, ψυχαγωγία).

Ένα από τα βασικά πολιτικά επίδικα για την Αριστερά είναι ο αγώνας για δωρεάν πρόσβαση σε όλο και περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες και για τον κοινωνικό έλεγχο σε σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Μια αριστερή οικονομική πολιτική θα προσπαθούσε να διευρύνει τη σφαίρα των δημόσιων αγαθών. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα στον κόσμο των εμπορευμάτων και του χρήματος που είναι ο καπιταλισμός, είναι εφικτό να χτίσουμε έναν άλλο κόσμο, όπου οι σχέσεις δεν θα ήταν εγχρήματες και τα αγαθά δεν θα ήταν εμπορεύματα. Είναι δημόσιο ένα αγαθό στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της χώρας, πολίτες και μη, ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη, φύλο, φυλή, έθνος, ηλικία, επάγγελμα. Η λογική των δημόσιων αγαθών παραπέμπει στην έννοια των κοινωνικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και είναι εχθρική προς τη λογική του εμπορεύματος, που παραπέμπει στην έννοια του καταναλωτή, των ευκαιριών και της αγοράς [1].

Ένας ακόμη στόχος της αποεμπορευματοποίησης και της διεκδίκησης κοινωνικών αγαθών είναι η αύξηση του κοινωνικού μισθού και η μείωση του κόστους ζωής για τους εργαζόμενους. Όταν μία δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται, αυξάνονται οι τιμές, καθώς επιδιώκεται το οικονομικό κέρδος αντί του κοινωνικού οφέλους. Ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους και η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Η επέκταση του κεφαλαίου σε τομείς που ανήκαν παραδοσιακά στο δημόσιο προκειμένου να δημιουργηθούν νέες σφαίρες κερδοφορίας, έχει ως συνέπεια την πλήρη εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής διάστασης και λειτουργίας των αντίστοιχων φορέων.

Το τρίτο ζήτημα είναι η αδιαφορία του κράτους για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, χωρίς την εκμετάλλευση της οποίες δεν μπορεί να παραχθεί κέρδος από το κεφάλαιο. Μέχρι τώρα το κράτος παρεναίβαινε και "προστάτευε" την εργατική δύναμη, όταν αυτή κινδύνευε να καταστραφεί, ώστε να υπάρχει αναπαραγωγή της εκμετάλλευσης. Στη σημερινή συγκυρία η εργατική δύναμη αντιμετωπίζεται ως ανακυκλώσιμο μεταβλητό κεφάλαιο, δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος ας δουλεύει όσο αντέχει. Αλλιώς, υπάρχει ο εφεδρικός στρατός των ανέργων [2] που αφενός δημιουργεί την απαραίτητη ανασφάλεια που συμπιέζει τους μισθούς και εξασφαλίζει την πειθαρχία στην εργασία, αφετέρου, για τους άνεργους, καταστρέφει τη χρησιμότητα της εργατικής δύναμης, και επιπλέον μειώνει τη δυνατότητα ένταξης του ατομικού εργάτη στο συλλογικό εργάτη. Με την παρατεταμένη ανεργία ο εργαζόμενος χάνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είχε αποκτήσει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την παραγωγή [3]. Επιπλέον, η παρατεταμένη ανεργία στους νέους οδηγεί στην απάθεια για την πολιτική και στην απογοήτευση που προκαλεί η παραμονή στην οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι, δημοσκοπικά τουλάχιστον, τον Ιούνιο του 2013 εμφανίζεται πτώση στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου των ανέργων σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 [4]. 

Άμεσες και μεσοπρόθεσμες προτάσεις για την ανεργία

Σε πρώτη φάση είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός κινήματος ανέργων, σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο γειτονιάς. Κινηματικές δομές ανέργων χρειάζεται να βάλουν κεντρικά πολιτικά επίδικα, όπως η δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μεταφοράς και γενικότερα η δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.). Ακόμη χρειάζεται να διεκδικηθεί η διεύρυνση του δικαιώματος στο επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. για όλους τους ανέργους και για όσο διάστημα παραμένει κάποιος στην ανεργία.

Σε επίπεδο γειτονιάς, χρειάζεται να συνδεθούν οι δομές αλληλεγγύης με τοπικά κινήματα ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα αξιοποιούνται οι επιστημονικές και οι εργασιακές τους ικανότητες στις δομές αλληλεγγύης (π.χ. ιατρεία, μαθήματα, τέχνη κ.α.), και αφετέρου, οι άνεργοι θα μπορούν να καλύπτουν ένα μέρος των βασικών αναγκών τους, θα εντάσσονται σε μια συλλογικότητα ώστε να διεκδικούν τη βελτίωση της ζωής τους, και εν μέρει τουλάχιστον, θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εργαζόμενων τάξεων.

Σε κεντρικό επίπεδο, η Αριστερά χρειάζεται να θέσει ως βασικά πολιτικά προτάγματα την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς να μειωθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί ένα μέτρο μεταβατικού χαρακτήρα με στόχο τον άμεσο μετριασμό ακραίων καταστάσεων στέρησης [5]. Η λογική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν εξαντλείται στη διάσταση του χρηματικού εισοδήματος αλλά επεκτείνεται σε αυτό που έχουμε αποκαλέσει «κοινωνικό μισθό». Η χρηματική όψη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν αποτελεί παρά μία μόνο όψη του «κοινωνικού μισθού». Διασφαλίζοντας τη βασική διαβίωση, μετατρέποντας εμπορεύματα σε δημόσια αγαθά, όπως για παράδειγμα καλές και φτηνές δημόσιες συγκοινωνίες, προχωρώντας σε δίκαιη φορολογία, γενικεύοντας το παράδειγμα του «χωρίς μεσάζοντες» στην τροφή, παίρνουμε μια σειρά από μέτρα με γνώμονα τι δικαιώματα έχει κανείς και πώς η κοινωνία ως σύνολο τα διασφαλίζει - και όχι ποια είναι η οικονομική δυνατότητα που έχει καθένας για να καταναλώνει. 

Είναι σαφές ότι η δημόσια και κοινωνική οικονομία εξασφαλίζει με πολύ μικρότερο κόστος υπηρεσίες που είναι πολύ ακριβότερες όταν περνούν στη σφαίρα του ιδιωτικού κέρδους [6]. Ακόμη, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνει τη διαπραγματευτική θέση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη: όταν ο άνεργος ξέρει ότι μπορεί να καλύψει τις βασικές βιοτικές του ανάγκες, δεν θα δεχθεί τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας που του προτείνει ο επιχειρηματίας - απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, υπερεντατικοποίηση της εργασίας και μεγαλύτερη απόσπαση υπερεργασίας. Επίσης το εγγυημένο εισόδημα δίνει την δυνατότητα στον ήδη εργαζόμενο να αγωνιστεί συνδικαλιστικά και να μην τρομοκρατείται από την εργοδοσία ώστε να δέχεται μειώσεις μισθών και την διάλυση των εργασιακών σχέσεων. 

_________________
Σημειώσεις
1. Ιωακείμογλου, Η, Δημόσια αγαθά και οικονομική πολιτική,Αυγή:05/06/2009.
2. Μαρξ , Κ. (2002), Το Κεφάλαιο, τ. 1. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
3. Ιωακείμογλου, Η. (1984), Η διαχείριση της ανεργίας, μία αναπτυσσόμενη τεχνική. Θέσεις, τ.7.
4. Γιάννης Μαυρής, Πού βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Εφημερίδα των Συντακτών,26.6.2013
5. Λάσκος, Χ., Τα πρώτα μέτρα μιας αριστερής κυβέρνησης. Αυγή: 20/01/2013.
6. Βωβός, Π., Να απαλλάξουμε την κοινωνία από τον παραλυτικό φόβο της εξαθλίωσης, Αυγή: 29/11/2012

More Sharing ServicesΜοιράσου το

Οδυσσέας Αϊβαλής
REDNotebook27 Αυγούστου 2013 - 1:03 pm | Οδυσσέας Αϊβαλής, εκπαιδευτικός

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Το προεδρικό διάταγμα για την κατάργηση Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ... 
έλεγαν οι παλαιοί.....


ΚΥΡΙΑΚΉ, 18/08/2013
ΑΔΑ: ΒΛΩΦ9-ΠΝ5
«Κατάργηση Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας»
Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις


α. Των άρθρων 7, 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «∆οµή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (Α 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθµίσεις θεµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4132 /2013 «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.4142/2013 «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.∆Ε)» (Α΄83).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

2.Την υπ’ αριθµ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργών Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄2105).

3.Το υπ’ αριθµ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Συµβούλιο της Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.∆Ι.Π), µε το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώµης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

4. Το υπ’ αριθµ. 1235 /6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας για τη διατύπωση γνώµης επί των προτεινόµενων µεταβολών στο ίδρυµα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

5.Τη γνώµη της Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολοµέλειας) που απεστάλησαν µε τα υπ’ αριθµ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα, καθώς και το υπ’ αριθµ 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο

6. Τη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας που εστάλη τηλεοµοιοτυπικά την 6η/3/2013.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού

8. Την 140/2013 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών

αποφασίζουµε Άρθρο 1
Κατάργηση πανεπιστηµίου
1 .α. Το προβλεπόµενο στις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄83) Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, καταργείται.

β. Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία του καταργούµενου ιδρύµατος, πλην αυτών που ανήκουν αποκλειστικά στο Τµήµα Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

γ. Τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας µε επιστηµονικούς υπεύθυνους καθηγητές του ή για λογαριασµό του εν λόγω τµήµατος µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας όπου εντάσσεται το ανωτέρω Τµήµα, ενώ τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του καταργούµενου πανεπιστηµίου, µε επιστηµονικούς υπεύθυνους καθηγητές του ή για λογαριασµό του εν λόγω τµήµατος, µεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µετά την κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, συγχώνευση του ανωτέρω τµήµατος µε το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε απόφαση των οικείων Συγκλήτων.

2. α. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 84/2004 (Α΄ 65) Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική του καταργούµενου ιδρύµατος, εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Έδρα του ανωτέρω τµήµατος παραµένει η Λαµία.

β. Η εκπαιδευτική διαδικασία του εντασσόµενου τµήµατος σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, συνεχίζονται κανονικά.

γ. Οι φοιτητές του ανωτέρω τµήµατος εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τις σπουδές τους. Οµοίως εντάσσονται και οι υποψήφιοι διδάκτορες.

δ. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα προ της ένταξής τους στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιµα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγηθούν από το τµήµα µετά την ένταξή του στο ως άνω πανεπιστήµιο.

ε. Το κάθε κατηγορίας προσωπικό του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογή στη Βιοϊατρική που εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και οι κατεχόµενες από αυτό θέσεις, εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, διατηρώντας την ακαδηµαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται καθώς και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η κάθε είδους αναγνωρισµένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσλαίας.

στ. Οι θέσεις που ιδρύθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 84/2004 (Α΄65), στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική, και παραµένουν κενές, περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

ζ. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, εξέλιξης και µονιµοποίησης προσωπικού στο Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική, συνεχίζονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

η. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ρυθµίζεται κάθε θέµα που προκύπτει από την κατά τα ως άνω ένταξη του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικαστική λεπτοµέρεια.

θ.. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας διαπιστώνεται ο αριθµός των φοιτητών, και του πάσης φύσεως προσωπικού του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική, που εντάσσεται στο νέο ίδρυµα, η εκπαιδευτική, ακαδηµαϊκή και υπηρεσιακή τους κατάσταση καθώς και ο αριθµός των κενών θέσεων που περιέρχονται στο ίδρυµα.

3.α Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 β του ν.3391/2005 (Α΄ 240) Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του καταργούµενου πανεπιστηµίου, συγχωνεύεται µε το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Αθήνα.

β Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήµιου Στερεάς Ελλάδας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιµα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγηθούν από το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου όπως θα προκύψει µετά τη συγχώνευση.

γ. Οι φοιτητές του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, διατηρώντας την εκπαιδευτική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχωνεύσεως συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τα σπουδές τους. Για την ένταξή τους εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

δ. Το διδακτικό προσωπικό, καθώς και τα µέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π) του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης και οι κατεχόµενες από αυτά θέσεις, εντάσσονται στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών διατηρώντας την ακαδηµαϊκή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, καθώς και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η κάθε είδους αναγνωρισµένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

ε. Οι θέσεις που ιδρύθηκαν µε το άρθρο 10 του ν.3391/2005, στο καταργούµενο πανεπιστήµιο, για το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµική Ανάπτυξης, και παραµένουν κενές µεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως θα προκύψει από τη συγχώνευση.

στ. Η προβλεπόµενη στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3391/2005 Γραµµατεία του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης, καταργείται. Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί σε αυτή, εντάσσεται στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και κατανέµεται µε πράξη του Πρύτανη στη γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική.

ζ. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, εξέλιξης και µονιµοποίησης προσωπικού στο Τµήµα Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, συνεχίζονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

η. Ο εξοπλισµός, και το αρχείο του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης, περιέρχονται στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως αυτό θα προκύψει µετά τη συγχώνευση.

θ. Για την, κατά τα ως άνω, ένταξη των φοιτητών, του διδακτικού και επικουρικού διδακτικού προσωπικού καθώς και για τη µεταφορά τυχόν κενών θέσεων προσωπικού, του εξοπλισµού και του αρχείου του τµήµατος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

ι. Με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Πατρών ρυθµίζονται θέµατα που συνδέονται µε την υλοποίηση της συγχώνευσης του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης µε το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και κάθε σχετική διαδικαστική ή άλλη λεπτοµέρεια.

4.Η λειτουργία του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης µετά τη συγχώνευση στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, ξεκινά από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014.

Αρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος ξεκινά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.


Αθήνα , 5 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


__________________________

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ "ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ" (1988)Ο Βασίλης Λέκκας ερμηνεύει την "μπαλάντα των αισθήσεων και των παραισθήσεων"(όπως είναι ο σωστός τίτλος)απο την"πορνογραφία" του Μάνου Χατζηδάκι. Το ομολογουμένως πολύ artistique video clip θα μπορούσε άνετα να είναι η διαφήμιση του "White horse"...και προβλήθηκε στην εκπομπή "Συχνότητες" στην ΕΤ-2 το 1988

Τελευταίες Ειδήσεις